Có được kết quả trên, theo Đại tá Hà Quyết Chiến, Chính ủy Đoàn Đo đạc, Biên vẽ hải đồ và Nghiên cứu biển, là do Đảng ủy, chỉ huy đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa các nội dung thi đua, thực hiện tốt các cuộc vận động trong quân đội, quân chủng và địa phương nơi đóng quân.

Đảng ủy đoàn có nghị quyết chuyên đề thực hiện các cuộc vận động, như: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với phê bình, tự phê bình, phòng chống "tự diễn biến, tự chuyển hóa"; "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân"; "Xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh" và các cuộc vận động của ngành hậu cần, kỹ thuật...

Trong tổ chức thực hiện, các cấp ủy Đảng, chỉ huy sáng tạo các giải pháp, hình thức phong phú; lấy kết quả, hiệu quả thực hiện cuộc vận động là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua hằng quý, hằng năm của cơ quan, đơn vị, tổ chức quần chúng và năng lực của cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp.

leftcenterrightdel
Cán bộ, nhân viên kỹ thuật Đội 4 (Đoàn Đo đạc, Biên vẽ Hải đồ và Nghiên cứu biển) trao đổi phương án xử lý số liệu.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm là khảo sát, đo đạc, nghiên cứu biển, xây dựng hải đồ và thực hiện các dự án, nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất trên giao, đoàn đẩy mạnh phong trào tự học, nghiên cứu khoa học-công nghệ, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Đại tá Khương Văn Long, Đoàn trưởng cho biết: Những năm qua, đoàn tiếp nhận và khai thác nhiều loại tàu chuyên dụng, các trang bị, khí tài tiên tiến, hiện đại, do đó, đoàn chỉ đạo và hỗ trợ các đơn vị xây dựng các câu lạc bộ kỹ thuật, câu lạc bộ tin học, ngoại ngữ và các nhóm chuyên môn, nhằm giải quyết những vấn đề kỹ thuật nảy sinh từ thực tế. Đoàn chú trọng huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật; giao nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cho cán bộ kỹ thuật và khuyến khích cán bộ, nhân viên đề xuất ý tưởng, sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Nhờ đó, hằng năm, đoàn triển khai và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khảo sát, đo đạc, nghiên cứu biển theo các chương trình, đề tài của Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân; có từ 3 đến 5 sáng kiến cải tiến kỹ thuật các cấp, nhiều đề tài, sáng kiến được xét tặng Giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo" trong quân đội và Giải thưởng Phan Vinh của Quân chủng Hải quân.

leftcenterrightdel
Cán bộ, nhân viên kỹ thuật Đội 5 (Đoàn Đo đạc, Biên vẽ Hải đồ và Nghiên cứu biển) kiểm tra số liệu xây dựng hải đồ.

Hướng vào nhiệm vụ xây dựng đoàn vững mạnh về chính trị, các cấp ủy Đảng, chỉ huy cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động, đổi mới phương pháp, hình thức giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, nhất là vững vàng trong điều kiện làm nhiệm vụ trên biển dài ngày, phân tán, xa đơn vị, chịu tác động từ môi trường xung quanh. Đoàn thực hiện thường xuyên, vận dụng linh hoạt hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật, gắn với bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19; triển khai toàn diện, hiệu quả Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị. Hằng năm, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đều được học tập, giáo dục đúng, đủ nội dung, chương trình quy định; tổ chức kiểm tra, viết chuyên đề, đánh giá kết quả giáo dục chính trị đạt 100% yêu cầu, trong đó có hơn 82% khá, giỏi; tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2020 cấp đoàn đạt 100% khá, giỏi; dự thi cấp Bộ Tham mưu Quân chủng Hải quân đạt 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 1 giải Ba.

Các phong trào thi đua, cuộc vận động đều được đoàn hưởng ứng và tham gia, đạt kết quả cao. Từ năm 2016 đến 2021, toàn đoàn đã huy động đầu tư, hỗ trợ, tặng quà trị giá gần 3 tỷ đồng trong các PTTĐ: "Quân chủng Hải quân chung sức xây dựng nông thôn mới"; "Quân chủng Hải quân chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau", "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển"; chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"; xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", "Ngày vì người nghèo", Quỹ "Vaccine phòng, chống dịch Covid-19"...    

leftcenterrightdel
Phòng truyền thống Đoàn Đo đạc, Biên vẽ Hải đồ và Nghiên cứu biển là một trong những địa điểm giáo dục truyền thống cho bộ đội.

PTTĐ "Ngành hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy" và cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông" (CVĐ50) được đoàn chú trọng thực hiện, đạt hiệu quả ngày càng tiến bộ. Đoàn triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, cụ thể PTTĐ "Ngành hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy" với các PTTĐ: "Xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp", "Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả", "Đơn vị quản lý tài chính tốt", "Nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt", "Sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm", "Đơn vị quân y 5 tốt", "Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác Hồ dạy"...

Kết quả tiết kiệm và giá trị tăng gia sản xuất của đoàn hằng năm bình quân đạt 2,66 tỷ đồng; tỉ lệ số quân khỏe tham gia học tập, công tác luôn đạt từ 98,85% trở lên; doanh trại, cơ sở vật chất được cải tạo, xây dựng khang trang; đời sống bộ đội nâng lên rõ rệt. Các chế độ công tác kỹ thuật được đoàn duy trì nghiêm, kết hợp chặt chẽ CVĐ50 với thực hiện hai khâu đột phá của ngành kỹ thuật Hải quân "Xây dựng nền nếp chính quy và làm chủ VKTBKT"... Nhờ đó, hệ số kỹ thuật các loại phương tiện, vũ khí, trang bị, khí tài đạt và vượt kế hoạch hằng năm, bảo đảm đầy đủ VKTBKT, phương tiện, khí tài phục vụ cho các nhiệm vụ của đoàn.

Bài và ảnh: HƯƠNG HỒNG THU