Theo dõi chuyên mục, tôi thấy rõ “thực trạng hiện nay” rất đúng với các bài viết đã chia sẻ. Một bộ phận không nhỏ đảng viên tại các chi bộ ở cơ sở chúng ta ngại nói lên tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của mình để tập thể chung tay tháo gỡ. Một chi bộ “tốt” điều cốt lõi là phải hiểu được “đảng viên mình nghĩ gì” hay nói cách khác là nắm tâm tư, nguyện vọng của các đảng viên trong chi bộ, từ đó mới lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đó là “bài toán khó” mà rất nhiều đơn vị ở cơ sở đã và đang đi tìm lời giải.

Nhiều bài viết trong chuyên mục nói lên tâm tư “ngại” va chạm của đảng viên trẻ, ngại phát biểu, đấu tranh với những cái sai trong chi bộ mình. Có bài viết nói về “thực trạng lười học tập” của một số đảng viên trẻ hay bệnh “chủ nghĩa kinh nghiệm” của đảng viên lớn tuổi. Bên cạnh đó có bài viết lại nêu lên kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng, kinh nghiệm trong thực hiện các chế độ, nền nếp sinh hoạt Đảng, trong quản lý, rèn luyện đảng viên, phát huy vai trò gương mẫu của các lực lượng trong chi bộ. Thông qua đó, giúp cán bộ, đảng viên trẻ tích lũy và học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm trong nêu gương, học tập và phát huy vai trò của mình trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.

Biết rằng, đây là một chuyên mục khó, cần những kinh nghiệm thực tiễn, chuyên sâu trong công tác xây dựng Đảng. Mong rằng, thời gian tới, Báo Quân đội nhân dân sẽ có thêm nhiều bài viết hơn nữa trong chuyên mục này để giúp cán bộ, đảng viên trong các đơn vị và các tổ chức cơ sở đảng bên ngoài quân đội học tập thêm nhiều kinh nghiệm, nâng cao sức mạnh đoàn kết, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, lãnh đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

ĐÀO HIỆP