Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, nhà trường từng bước thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa nội dung, chương trình, quy trình đào tạo, gắn với xây dựng nhà trường thông minh, tiếp cận Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Lấy chương trình đào tạo sĩ quan chỉ huy-kỹ thuật hóa học trình độ đại học làm trung tâm để xây dựng, điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh chương trình, nội dung cho các đối tượng khác. Những nội dung không còn phù hợp được nhà trường loại bỏ, thực hiện điều chỉnh các khối kiến thức bảo đảm tính liên thông giữa các bậc học. Chương trình đào tạo mới có tính kết hợp giữa trang bị kiến thức toàn diện với chuyên sâu, theo phương châm giảm thời gian, nội dung học lý thuyết, tăng thời gian, nội dung thực hành, bảo đảm ở mỗi chương trình đều có sự kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chính khóa và ngoại khóa; giữa trang bị kiến thức với rèn luyện thể lực, tác phong, phương pháp chỉ huy; gắn đào tạo học vấn với đào tạo chức danh, gắn nhà trường với đơn vị, bảo đảm sát với hoạt động của bộ đội hóa học. 

leftcenterrightdel
Hội thi giảng viên, giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở, Trường Sĩ quan Phòng hóa, năm học 2020-2021 (ảnh chụp trước ngày 27-4-2021). Ảnh: VĂN HIỆU 

Cùng với chuẩn hóa chương trình, nhà trường đặt ra yêu cầu cao với đội ngũ cán bộ, giảng viên. Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên được lựa chọn, cử đi thực tế ở đơn vị và đào tạo, bồi dưỡng ở các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội. Các khoa giáo viên đẩy mạnh phương pháp dạy học tích cực; coi trọng nêu vấn đề có tính định hướng, tăng đối thoại, trao đổi, phát huy tính sáng tạo, tư duy độc lập của người học. Đặc biệt, quá trình truyền thụ kiến thức kết hợp chặt chẽ giữa "dạy nghề với dạy người", giữa truyền thụ kiến thức chuyên môn và bồi dưỡng kỹ năng quản lý, tác phong chỉ huy, trình độ tin học và ngoại ngữ. Từ cá nhân giảng viên đến các khoa đều thực hiện ứng dụng mạnh mẽ phương pháp dạy học hiện đại, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Tăng cường hoạt động phương pháp, tập huấn, bồi dưỡng, hội thi, hội thao; khuyến khích cán bộ, giảng viên tự học tập, nghiên cứu để không ngừng nâng cao trình độ và năng lực. Hiện nay, nhà trường có 97,02% cán bộ quản lý giáo dục và giảng viên đạt trình độ đại học trở lên, trong đó, tiến sĩ đạt 5%, thạc sĩ đạt 52,5%.

Với người học, nhà trường coi trọng đổi mới cách học theo hướng tăng tự học, tự nghiên cứu, phát hiện vấn đề; duy trì hiệu quả các tổ, nhóm, câu lạc bộ học tập ở từng môn học, từng bước khắc phục tính thụ động của người học. Bên cạnh đó, nhà trường đề cao vai trò của đội ngũ cán bộ quản lý trong hướng dẫn, giúp đỡ học viên củng cố kiến thức, hình thành phương pháp, tác phong chỉ huy, hoàn thiện nhân cách người cán bộ. Từ những đổi mới đó, hằng năm, tỷ lệ học viên tốt nghiệp khá và giỏi đạt từ 75% đến 80%. Trình độ, năng lực, tác phong công tác của học viên sau khi ra trường đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ.

Song song với chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, mũi nhọn thứ hai được nhà trường tập trung đột phá là nâng cao chất lượng NCKH, đáp ứng yêu cầu là trung tâm NCKH quân sự chuyên ngành phòng hóa. Một mặt, nhà trường chủ động ban hành các quy định, quy chế, định mức nghiên cứu; mặt khác, hướng nội dung nghiên cứu vào các đề tài phục vụ thiết thực cho nhiệm vụ giáo dục-đào tạo và các vấn đề cấp thiết do thực tiễn huấn luyện, công tác ngành hóa học đặt ra. Phong trào NCKH, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, nghiên cứu và quản lý điều hành giáo dục-đào tạo được phát triển rộng khắp. Từ năm 2016 đến nay, toàn trường thực hiện 15 đề tài khoa học cấp ngành, 11 đề tài cấp cơ sở, hàng trăm sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; tổ chức biên soạn, làm mới gần 300 giáo trình, tài liệu, phim và tranh huấn luyện. Nhiều đề tài, sáng kiến được áp dụng trong thực tiễn.

Phát huy truyền thống “Trung thành-kiên định, chủ động-sáng tạo, đoàn kết-quyết thắng”, trong suốt 45 năm qua, Trường Sĩ quan Phòng hóa có nhiều bước tiến vững chắc, trở thành một trong những trung tâm đào tạo uy tín trong hệ thống các học viện, trường quân đội; được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Binh chủng Hóa học tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Đó là động lực, nền tảng vững chắc để nhà trường ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá, Thạc sĩ BÙI QUỐC QUYỀN, Chính ủy Trường Sĩ quan Phòng hóa