Phóng viên (PV): Đề nghị đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong xây dựng KVPT của tỉnh Đồng Tháp hơn 10 năm qua?

Đại tá Nguyễn Hữu Cương: Những năm qua, cả hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã triển khai thực hiện toàn diện các nội dung xây dựng KVPT theo Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và toàn dân đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh (QPAN) có sự chuyển biến rõ nét. Cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành xây dựng, hoạt động KVPT từng bước được hoàn thiện, vận hành đồng bộ, hiệu quả. LLVT phát huy vai trò nòng cốt phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tiềm lực, thế trận, sức mạnh trong KVPT đi vào chiều sâu, đặc biệt là tiềm lực kinh tế, chính trị-tinh thần, “thế trận lòng dân”, thế trận quốc phòng toàn dân (QPTD), an ninh nhân dân (ANND) và biên phòng toàn dân (BPTD) được củng cố và tăng cường. Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp thực hiện tốt Đề án xây dựng KVPT; tổ chức diễn tập KVPT cấp tỉnh, chỉ đạo các huyện, ngành và các cấp xã, phường, thị trấn tổ chức diễn tập KVPT đạt hiệu quả cao. Qua đó, đánh giá khả năng vận hành cơ chế, trình độ chỉ huy, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng trong tỉnh và nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương trong xây dựng KVPT.

leftcenterrightdel
 Đại tá Nguyễn Hữu Cương.         

PV: Việc triển khai Đề án xây dựng KVPT đã đạt được kết quả nổi bật gì thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Hữu Cương: Trong Đề án xây dựng KVPT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, đến nay cơ bản đã hoàn thành các công trình chiến đấu, công trình quân sự, đường ra biên giới, đường tuần tra biên giới và việc phân giới cắm mốc trên tuyến biên giới. Đồng thời, tỉnh đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa sở chỉ huy, doanh trại, nhà kho vũ khí các cấp và 1 trường bắn kỹ thuật cấp tỉnh, 136 nhà làm việc ban CHQS xã, phường, thị trấn; quy hoạch 8 chốt dân quân thường trực các xã biên giới, xây dựng khu diễn tập cấp tỉnh, huyện với tổng diện tích 25ha, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập KVPT và SSCĐ của các địa phương...

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Tam Nông (Đồng Tháp) tham gia diễn tập sẵn sàng chiến đấu. 

PV: Trong xây dựng KVPT, tỉnh Đồng Tháp đã chú trọng gắn kết giữa phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) với củng cố QPAN như thế nào?

Đại tá Nguyễn Hữu Cương: Quá trình phát triển KT-XH, tỉnh luôn quan tâm đến việc thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH từng vùng, từng khu vực, phục vụ nhu cầu đời sống dân sinh kết hợp với củng cố QPAN. Nổi bật là được sự quan tâm của Bộ Quốc phòng, Quân khu 9, tỉnh Đồng Tháp đã đầu tư, thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình, đề án, dự án phát triển KT-XH kết hợp với củng cố QPAN. Đối với địa bàn các huyện, thị xã biên giới, đã xây dựng 1 khu kinh tế quốc phòng ở Tân Hồng (hiện đã bàn giao cho Quân khu 9); toàn tỉnh có 263 cụm, tuyến dân cư vượt lũ đã bố trí ổn định đời sống nhân dân vùng biên. Đối với địa bàn nội địa và vùng đô thị, xây dựng các khu-cụm công nghiệp lớn như: Khu công nghiệp Trần Quốc Toản, Sa Đéc, Lấp Vò, Lai Vung, Thanh Bình, Tháp Mười. Cơ sở hạ tầng giao thông được tập trung đầu tư xây dựng cơ bản, 100% xã, phường, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có nghị quyết lãnh đạo và ban hành Đề án phát triển KT-XH và đảm bảo an ninh, trật tự 8 xã biên giới, nhằm từng bước nâng dần đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa chính quyền và nhân dân hai nước Việt Nam, Campuchia ngày càng vững chắc, ổn định.

Là tỉnh có đường biên giới giáp với Campuchia, nên trong những năm qua, các cơ quan quân sự tỉnh Đồng Tháp luôn hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng đứng chân trên địa bàn, nhất là lực lượng biên phòng, công an trong nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình để tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra chủ trương, giải pháp xử lý các vấn đề về QPAN, bảo vệ địa bàn, chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

PV: Đề nghị đồng chí cho biết phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm xây dựng KVPT thời gian tới?

Đại tá Nguyễn Hữu Cương: Thời gian tới, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục tập trung xây dựng toàn diện trên các lĩnh vực nhằm nâng cao tiềm lực quân sự, kinh tế, chính trị-tinh thần và QPAN trong KVPT; xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận ANND, BPTD, nhất là "thế trận lòng dân" ngày càng vững chắc. Xây dựng phát triển KT-XH gắn với quy hoạch xây dựng các công trình quốc phòng trong KVPT của tỉnh và huyện, vừa bảo đảm các yếu tố phục vụ nhu cầu QPAN, vừa phát triển KT-XH ở địa phương và làm tốt công tác đối ngoại. Tỉnh thường xuyên điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện SSCĐ, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập KVPT các cấp, bảo đảm sát tình hình thực tế từng địa bàn khu vực và đối tượng tác chiến; đồng thời chủ động mọi mặt, bảo đảm xử trí có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ...

PV: Trân trọng cám ơn đồng chí! 

NGUYỄN BÁ HIÊN (thực hiện)