Trong đó, nhiều công việc được học viện tập trung giải quyết như: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phương pháp dạy, học tích cực; đổi mới hình thức, nội dung thi... phù hợp đổi mới quy trình, nội dung, chương trình đào tạo; gắn nhà trường với đơn vị.

Sự tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đặt ra yêu cầu Học viện Hải quân phải đổi mới, nâng cao chất lượng GD-ĐT, NCKH. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, năm học 2020-2021, học viện triển khai đổi mới cách thức tổ chức môn học, phân công giảng dạy cho giảng viên hợp lý về cường độ và chuyên ngành; đổi mới cách tổ chức lớp học để tăng tính thống nhất về kiến thức, phương pháp cho các khóa học...

leftcenterrightdel

Học viên Khoa Cơ điện trong giờ thực hành máy tàu.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Lại Hồng Đông, Trưởng phòng Đào tạo, Học viện Hải quân, cho biết: “Để hoàn thành tốt nhiệm vụ GD-ĐT trong giai đoạn phát triển mới, học viện tập trung đột phá vào xây dựng chính quy, mẫu mực, hiện đại, theo mô hình nhà trường thông minh... Đây chính là định hướng về mô hình phát triển của học viện nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ về chất lượng GD-ĐT, NCKH”.

Thực tế, trong những năm qua, học viện đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tiếp tục bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giảng dạy và NCKH; làm tốt công tác tạo nguồn sau đại học nhằm nâng cao năng lực đào tạo và đạt chuẩn về tỷ lệ thạc sĩ, tiến sĩ. Công tác bố trí, sử dụng đội ngũ giảng viên được chú trọng trình độ cao và có tính chuyên sâu về lĩnh vực được phân công. Đội ngũ giảng viên đều có thể kiêm nhiệm giảng dạy các học phần khác trong cùng bộ môn, khoa. Công tác bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, công nghệ thông tin cơ bản cho giảng viên được coi trọng. Học viện chủ động mở các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn giảng viên theo lộ trình quy định. Học viện tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ giảng viên tham gia các hoạt động NCKH, biên soạn giáo trình, tài liệu, bài giảng, nghiên cứu khai thác, làm chủ vũ khí trang bị mới để phục vụ giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng GD-ĐT của học viện.

Đảng ủy, Ban giám đốc học viện xác định trong thời gian tới tiếp tục điều chỉnh nội dung, chương trình đào tạo theo hướng giảm lý thuyết, tăng thực hành phù hợp với từng loại hình đào tạo, bảo đảm tăng cường khả năng khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật cho người học, nhất là đối với học viên đào tạo cấp phân đội trình độ đại học. Quản lý chặt chẽ nội dung, chương trình đào tạo, kịp thời cập nhật, bổ sung những kiến thức mới kết hợp với truyền thụ kinh nghiệm, truyền thống dân tộc nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, tác phong chỉ huy, trình độ kỹ, chiến thuật cho người học. Đánh giá, rút kinh nghiệm, điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo theo hướng cập nhật kiến thức mới, phù hợp với thực tiễn huấn luyện SSCĐ ở đơn vị và sự phát triển của vũ khí trang bị...

Đến Khoa Hàng hải, chúng tôi thấy không khí học tập ở đây khá hào hứng. Thầy giáo bộ môn nêu câu hỏi thảo luận, các học viên trả lời sát đúng với chuyên ngành. Thượng tá Nguyễn Quang Huy, Phó chủ nhiệm Khoa Hàng hải khẳng định: "Việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm tự động vào đề thi cho các học phần nhằm nâng cao chất lượng, tính khách quan, chính xác trong đánh giá kết quả học tập của học viên. Nhà trường tổ chức thi, kiểm tra đầu vào, chuẩn đầu ra và tốt nghiệp ngoại ngữ trên phần mềm máy tính theo chuẩn kiến thức quy định. Quản lý chặt chẽ, đúng quy chế đề thi, đáp án thi kết thúc học phần, môn học, thi học kỳ; thi, kiểm tra đầu vào các đối tượng đào tạo theo chức vụ và thi tốt nghiệp.

Theo đồng chí Chuẩn đô đốc Chu Ngọc Sáng, Chính ủy Học viện Hải quân, để xây dựng học viện theo mô hình nhà trường thông minh, công tác bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo có vai trò rất quan trọng, tạo tiền đề vật chất cho ứng dụng những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào phục vụ công tác GD-ĐT của học viện. Trong năm học 2020-2021, học viện tập trung triển khai thực hiện hiệu quả việc đầu tư, nâng cấp kết hợp với trang bị mới các thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo theo nguồn ngân sách đã được bộ cấp; trước mắt nâng cấp các phòng học chuyên ngành, phòng học mô phỏng, các phòng thực hành, thực nghiệm phục vụ nhu cầu đào tạo, nghiên cứu; đầu tư cho số hóa dữ liệu và xây dựng bài giảng dùng chung kết hợp với nghiên cứu đầu tư thiết bị đào tạo theo hướng tích hợp hệ thống để phát huy tối đa khả năng khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị hiện đại phục vụ cho đào tạo.

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN HẠNH