QĐND Online - Đài quan sát quang điện tử cho tiểu đoàn pháo binh mặt đất là sản phẩm mới được các nhà khoa học Viện Tự động hóa kỹ thuật quân sự (Viện Khoa học và Công nghệ quân sự/Bộ Quốc phòng) nghiên cứu thiết kế chế tạo thành công. Theo PGS.TS Nguyễn Quang Hùng, chủ nhiệm đề tài, đài quan sát có thể tự động đo, xác định tọa độ của mục tiêu để cung cấp phần tử bắn cho tiểu đoàn pháo binh mặt đất; tự động xác định điểm nổ của pháo để lấy thông số hiệu chỉnh.

Cùng với sự phát triển của các ngành công nghệ cao như công nghệ thông tin, quang-điện tử, la-de… ngày nay, các hệ thống vũ khí nói chung, các hệ thống pháo binh mặt đất nói riêng cũng có sự phát triển mạnh mẽ theo hướng tự động hóa, sử dụng các hệ thống trinh sát hiện đại, các hệ thống truyền số liệu và các hệ thống tính toán điều khiển giúp các trận địa pháo triển khai nhanh hơn, có khả năng bắn tiêu diệt mục tiêu chính xác hơn. Việc ứng dụng công nghệ để hiện đại hóa theo hướng tự động hóa hệ thống chỉ huy cho pháo binh là rất cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả tác chiến của các đơn vị pháo binh trong quân đội ta.

Hệ thống chỉ huy của tiểu đoàn pháo binh gồm nhiều khâu, nhiều công đoạn, nhiều hệ thống con. Việc thiết kế, chế tạo thành công đài quan sát quang điện tử để đưa số liệu về tọa độ mục tiêu và lượng sửa bắn thu được sang hệ thống tính toán phần tử bắn là nội dung quan trọng trong việc xây dựng một hệ thống tự động chỉ huy hoàn chỉnh cho tiểu đoàn pháo binh mặt đất.

Thử nghiệm đài quan sát quang điện tử tại thực địa.

Quá trình thực hiện đề tài, các tác giả đã bổ sung một số chi tiết cơ khí và hoàn thiện thiết kế bệ quay tầm và hướng, xây dựng thiết bị điều khiển chung cho cả hai loại ca-mê-ra được lắp đặt trên bệ quay; thiết bị đầu cuối điều khiển các ca-mê-ra đặt tại bệ quay và hệ chuyển mạch; lựa chọn tín hiệu video để truyền về, phục vụ xử lý số liệu tại trung tâm điều hành… từ đó tích hợp thành công ca-mê-ra ngày, ca-mê-ra ảnh nhiệt hồng ngoại và đo xa la-de thành khối sản phẩm.  

Sản phẩm đài quan sát quang điện tử đã được thử nghiệm tại một số đơn vị thuộc Binh chủng Pháo binh. Kết quả thử nghiệm cho thấy đài có thể làm việc tốt cả trong điều kiện ban ngày và ban đêm, trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Sản phẩm có thể được ứng dụng rộng rãi phục vụ các tiểu đoàn pháo binh mặt đất trong toàn quân.

Bài và ảnh: PHƯƠNG HIỀN