Đại tá Nguyễn Văn Dực, Đoàn trưởng Đoàn Trinh sát kỹ thuật khẳng định: Vì tính chất nhiệm vụ đặc thù, trong mỗi thời điểm, mỗi giai đoạn đều có những khó khăn, phức tạp riêng, để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, dịp này, đơn vị đang đẩy mạnh hoạt động thi đua hướng về Ngày truyền thống Cục BVAN Quân đội và ngành BVAN quân đội. Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Đoàn Trinh sát kỹ thuật đăng ký phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, quyết tâm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ thu thập và xử lý nhiều tin tức, tài liệu liên quan đến việc chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội, giúp Thủ trưởng Cục BVAN Quân đội có thêm cơ sở, căn cứ để đánh giá, chỉ đạo ngành BVAN quân đội đấu tranh ngăn chặn làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, góp phần giữ vững an ninh quân đội, an ninh quốc gia.

leftcenterrightdel
Cán bộ Đoàn Trinh sát kỹ thuật thực hiện giám định kỹ thuật hình sự. Ảnh: VĂN LỰC

Những năm qua, với tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cao, Đoàn Trinh sát kỹ thuật đã tham mưu cho Đảng ủy, Thủ trưởng Cục BVAN Quân đội xây dựng và triển khai kế hoạch công tác trinh sát kỹ thuật, công tác kỹ thuật khoa học hình sự, bảo đảm thông tin cơ yếu phục vụ công tác BVAN quân đội; hướng dẫn, chỉ đạo về kỹ thuật nghiệp vụ các đơn vị BVAN toàn quân; trực tiếp tiến hành các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ nhằm phát hiện và thu thập tin tức, tài liệu phục vụ cho yêu cầu phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động xâm phạm an ninh quân đội, an ninh quốc gia.

Đoàn đã tiến hành khám nghiệm hiện trường các vụ án thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan an ninh điều tra trong quân đội; tiến hành kiểm tra bảo đảm an ninh, an toàn phòng, chống lộ, lọt bí mật nhà nước, bí mật quân sự, kiểm tra bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu... tổ chức lực lượng, phương tiện phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra an ninh, an toàn nhiều trang thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị quân sự kịp thời phát hiện các dấu hiệu mất an ninh, an toàn để có biện pháp ngăn chặn, xử lý trước khi đưa vào sử dụng; kịp thời tổ chức điều tra, xác minh và phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng thu hồi, ngăn chặn xử lý.

Cùng với đó, Đoàn đã đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối nhiều bức điện đi, điện đến phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưởng Cục BVAN Quân đội đối với toàn ngành. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức giám định nhiều trang tài liệu, đơn thư tố cáo nặc danh, giám định nhiều tang vật vụ án do các cơ quan, đơn vị yêu cầu... Đoàn đã làm tốt công tác hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị BVAN trong toàn quân thực hiện nghiêm túc chế độ, nguyên tắc công tác kỹ thuật nghiệp vụ của cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia trong quân đội; thường xuyên làm tốt công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng, cải tiến các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ được giao; 6 năm liền (2014-2019), Đoàn Trinh sát kỹ thuật được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

THANH TÙNG