Tham quan nhà kho của Đại đội 29 (Phòng Kỹ thuật, Sư đoàn 308), chúng tôi thật ấn tượng với sự sắp xếp VKTBKT ngăn nắp, khoa học. Vũ khí bộ binh kê xếp trên giá ngay ngắn, sáng bóng màu dầu, dường như không có bụi bẩn bám trên thân các khẩu súng. Trong khu kỹ thuật có đường cơ động được bê tông hóa sạch sẽ. Hệ thống chống sét đánh thẳng, cảm ứng và phòng, chống cháy nổ đầy đủ, có phiếu ghi rõ các thông số kiểm tra, kiểm định thường xuyên... Thượng tá Trịnh Xuân Hạnh, Chủ nhiệm Kỹ thuật Sư đoàn 308, khẳng định: "Ngoài Đại đội 29, các nhà kho, trạm kỹ thuật trực thuộc phòng và ở đơn vị đều được quy hoạch, sắp xếp thống nhất, "dễ thấy, dễ lấy", khi có lệnh là tiếp nhận, cấp phát VKTBKT được ngay. Đây là một trong những kết quả nổi bật thực hiện Nghị quyết 382 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới và Cuộc vận động "Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông" trong sư đoàn.

leftcenterrightdel
Chỉ huy Phòng Kỹ thuật Sư đoàn 308 kiểm tra công tác bảo quản vũ khí tại Đại đội 29.

Hằng năm, căn cứ vào chỉ lệnh công tác kỹ thuật của trên và nghị quyết lãnh đạo của sư đoàn, Phòng Kỹ thuật xây dựng kế hoạch, tham mưu với Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện các nội dung công tác kỹ thuật, bảo đảm đầy đủ, kịp thời số lượng, chất lượng, đồng bộ VKTBKT phục vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, đối ngoại quân sự và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác. Đảng ủy Phòng Kỹ thuật có nghị quyết chuyên đề, phân công cá nhân phụ trách, chỉ huy phòng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở nhiệm vụ, kế hoạch, các đồng chí trưởng ban, phụ trách ngành tham mưu, đề xuất các giải pháp, khi được phê duyệt, chỉ đạo ngành thực hiện nghiêm túc, chất lượng.

Để VKTBKT luôn có hệ số kỹ thuật và đồng bộ cao nhất, Phòng Kỹ thuật chỉ đạo ngành duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ kiểm tra hằng ngày, hằng tuần và theo chuyên đề, như: Kiểm tra kỹ thuật xe ô tô, xe tăng, thiết giáp làm nhiệm vụ trực SSCĐ; các chế độ, quy trình bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất VKTBKT; hệ thống nhà kho, trạm, xưởng, khu kỹ thuật... Công tác huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật tiến hành thường xuyên; duy trì nghiêm giờ bảo quản VKTBKT hằng ngày; ngày kỹ thuật hằng tuần, tháng. Trong ngày kỹ thuật có lồng ghép nội dung huấn luyện kỹ thuật cho nhân viên, chiến sĩ. Đảng ủy, chỉ huy phòng đã tham mưu, đề nghị sư đoàn sắp xếp, điều động, bổ nhiệm cán bộ kỹ thuật, chú trọng nguồn cán bộ kế cận, kế tiếp, nhất là những đồng chí trẻ tuổi, có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, hướng phát triển tốt. Căn cứ vào chỉ tiêu, yêu cầu đào tạo và nhu cầu của đơn vị, cấp ủy các cấp lựa chọn cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật có đủ tiêu chuẩn cử đi đào tạo, chuyển loại, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ kỹ thuật ở các học viện, nhà trường quân đội, đáp ứng yêu cầu đề ra. Bên cạnh đó, cơ quan kỹ thuật các cấp bám sát nghị quyết của đơn vị, tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng chính quy kỹ thuật. Nhờ đó, chất lượng công tác kỹ thuật ở đơn vị ngày càng đi vào chiều sâu, đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Theo Thượng tá Trịnh Xuân Hạnh, một trong những yếu tố để bảo đảm tốt chất lượng, đồng bộ VKTBKT của sư đoàn là cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt đã nêu cao tinh thần trách nhiệm và nêu gương trong công tác. Đại hội Đảng bộ Phòng Kỹ thuật nhiệm kỳ 2020-2025 vừa tiến hành đã đánh giá cụ thể kết quả, nêu những điểm yếu còn tồn tại, rút ra những kinh nghiệm và đề ra giải pháp lãnh đạo để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ công tác kỹ thuật của sư đoàn. Trước hết, các cấp ủy, người chỉ huy và cán bộ, nhân viên, chiến sĩ quán triệt nghiêm nghị quyết của Đảng ủy cấp trên; cụ thể hóa Nghị quyết 382 và đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Ngành kỹ thuật tiếp tục làm tốt công tác quản lý, huấn luyện làm chủ khai thác VKTBKT trong biên chế và sẵn sàng tiếp nhận, làm chủ các loại VKTBKT mới. Cơ quan kỹ thuật các cấp chủ động trong tham mưu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, phấn đấu duy trì và nâng cao hệ số kỹ thuật, bảo đảm hệ số kỹ thuật đạt 100% nhóm VKTBKT phục vụ SSCĐ, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và phục vụ đối ngoại... Ngành kỹ thuật sư đoàn tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng chính quy kỹ thuật, duy trì nghiêm kỷ luật, chế độ công tác kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối kho tàng, cơ sở kỹ thuật.

Bài và ảnh: HOÀNG ANH - DƯƠNG HÀ