QĐND - Mỗi loại hình nghệ thuật tác chiến có phương thức bảo đảm đặc thù. Tác chiến đặc công cần có vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) phù hợp và đồng bộ. Quá trình ra đời và phát triển lực lượng Đặc công của quân đội ta luôn đòi hỏi sự sáng tạo, không ngừng nghiên cứu, cải tiến, hiện đại hóa và phát triển VKTBKT phù hợp với cách đánh và điều kiện bảo đảm trong từng giai đoạn cách mạng. Những năm gần đây, nhiệm vụ của Binh chủng Đặc công có bước phát triển mới, nhu cầu bảo đảm VKTBKT ngày càng đa dạng về chủng loại, đòi hỏi tính chuyên môn hóa cao, sử dụng phù hợp với trình độ bộ đội và điều kiện tác chiến mới.

Ngành kỹ thuật Binh chủng Đặc công đã nghiên cứu khảo sát, quy hoạch hệ thống VKTBKT và cơ sở bảo đảm kỹ thuật hiện có, tham mưu đề xuất kế hoạch khai thác, sử dụng VKTBKT có trong biên chế phục vụ huấn luyện, SSCĐ. Trên cơ sở quy hoạch, phân loại tính năng kỹ thuật, chiến thuật các loại VKTBKT biên chế cho lực lượng Đặc công, ngành kỹ thuật tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ vào cải tiến, hiện đại hóa VKTBKT phù hợp với nhiệm vụ. Cục Kỹ thuật Binh chủng Đặc công lựa chọn các chủng loại VKTBKT còn có tính năng ưu việt, khả năng sử dụng chiến đấu tốt để cải tiến, nâng cao và tạo ra những tính năng mới. Điển hình là việc nghiên cứu thay thế nam châm Annico mìn M2-C1 bằng nam châm Ferit; thay thế dao cắt chốt chì của các loại ngòi hẹn giờ bằng thép không gỉ; nghiên cứu cải tiến cơ cấu chống tháo gỡ cho mìn MB2-79; cải tiến cơ cấu bám cho đặc công nước… Các sản phẩm sau khi cải tiến góp phần duy trì, nâng cao tính năng kỹ thuật, chiến thuật, độ tin cậy, uy lực và hiệu suất chiến đấu.

Cán bộ Cục Kỹ thuật Binh chủng Đặc công kiểm tra các sản phẩm khoa học-công nghệ mới nghiên cứu, chế tạo. Ảnh: Đình Xuân.

Ngành Kỹ thuật Binh chủng Đặc công chú trọng nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ vào khai thác, huấn luyện làm chủ và nâng cao chất lượng bảo đảm kỹ thuật các loại VKTBKT mới, hiện đại. Hơn 10 năm trở lại đây, Binh chủng Đặc công được mua sắm, đưa vào trang bị nhiều chủng loại vũ khí, khí tài mới, hiện đại phục vụ tác chiến của đặc công bộ, đặc công nước, người nhái, biệt động và các lực lượng làm nhiệm vụ đặc biệt khác. Để làm chủ, khai thác hết tính năng và duy trì, nâng cao hệ số kỹ thuật các loại VKTBKT, ngành tập trung nghiên cứu công nghệ bảo quản, cất giữ; nghiên cứu chế tạo các loại vật tư, phụ tùng thay thế, phục vụ bảo đảm kỹ thuật. Nhiều đề tài, giải pháp kỹ thuật được Cục Kỹ thuật Binh chủng Đặc công triển khai, tạo ra các sản phẩm đưa vào ứng dụng. Nổi bật là đề tài nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị bảo quản khí tài quang học dùng cho đặc công TUKT-08. Thiết bị TUKT-08 cất chứa bảo quản được tất cả các loại khí tài quang học có trong biên chế, như ống nhòm, ống nhòm nhìn đêm, các loại kính ngắm bắn ban đêm, đèn tác chiến ngày-đêm… Đề tài nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị hiệu chỉnh kính MARS lắp trên súng Micro UZI bằng la-de đã giải quyết bài toán đồng bộ, nâng cao hiệu suất khai thác và hiệu quả chiến đấu của súng. Hầu hết các đề tài nghiên cứu thiết kế, chế tạo các thiết bị, vật tư đều có sản phẩm cụ thể, đưa vào ứng dụng hiệu quả.

Phát huy cách đánh sở trường và nghệ thuật tác chiến độc đáo, ngành kỹ thuật Binh chủng Đặc công nghiên cứu chế tạo các loại trang thiết bị, công cụ cầm tay tính năng cao. Sản phẩm từ các đề tài nghiên cứu như sào đẩy, sào móc, cơ cấu bám, mìn phá khóa, các loại áo mang đeo trang bị, phao 5 lá, túi bao gói kín nước…, từng bước giải quyết khó khăn về trang bị cho lực lượng đặc công, nhất là đặc công nước, đặc công làm nhiệm vụ đặc thù, đồng thời đáp ứng phương thức tác chiến mới của Bộ đội Đặc công.

Để có VKTBKT mới cần phải lựa chọn nguyên lý, kết cấu, giải pháp công nghệ mới, sản phẩm tạo ra có tính năng hiện đại, hoạt động tin cậy, uy lực và hiệu suất chiến đấu cao. Cùng với khảo sát, lựa chọn VKTBKT tính năng tiên tiến nước ngoài để tổ chức thiết kế theo mẫu, lực lượng kỹ thuật Đặc công còn độc lập nghiên cứu VKTBKT mang tính chuyên biệt, đặc thù. Các đề tài nghiên cứu thiết kế, chế tạo sản phẩm NL-ĐK-07, MB-N7 đang triển khai áp dụng thử nghiệm, khẳng định tính ưu việt hơn hẳn so với các loại vũ khí có tính năng tương đương do nước ngoài sản xuất. Thời gian tới, việc nghiên cứu chế tạo vũ khí mới; vật liệu phục vụ trong lĩnh vực ngụy trang, tàng hình; khí tài quan sát, tác chiến đêm; phương tiện bảo đảm cơ động phục vụ tác chiến trên các loại địa hình, đặc biệt là biển đảo; thiết bị thông tin liên lạc, định vị, dẫn đường… được ngành kỹ thuật Đặc công phối hợp với các cơ sở nghiên cứu trong nước định hướng, xây dựng và triển khai thực hiện.

Nỗ lực nghiên cứu, cải tiến, hiện đại hóa và phát triển VKTBKT phù hợp với cách đánh, điều kiện tác chiến mới góp phần nâng cao sức mạnh, khả năng SSCĐ và chiến đấu, bảo đảm cho Bộ đội Đặc công hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá, TS Dương Trường Giang – Chủ nhiệm Kỹ thuật Binh chủng Đặc công