Cục Quân khí là cơ quan đầu ngành quân khí toàn quân, được ra đời vào thời điểm cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang phát triển rộng khắp. Để bảo đảm vũ khí, khí tài, đạn dược cho các chiến trường, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên ngành quân khí vượt lên mọi khó khăn, gian khổ tổ chức nghiên cứu, sản xuất, cải tiến một số loại vũ khí trang bị và thực hiện công tác bảo quản, sửa chữa, thu hồi chiến lợi phẩm, tổ chức cung cấp vũ khí, đạn dược phục vụ chiến đấu. Trong các chiến dịch: Hòa Bình, Tây Bắc, Thượng Lào, Đông Xuân 1953-1954 và Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, Cục Quân khí đã bảo đảm gần 5.500 tấn vũ khí, đạn dược cho các đơn vị, góp phần cùng toàn quân, toàn dân làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trước nhu cầu bức thiết của chiến trường, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cho các đơn vị bí mật vận chuyển vũ khí, trang bị chi viện cho chiến trường miền Nam. Từ năm 1957 đến 1975, ngành quân khí đã bảo đảm khoảng 520.000 tấn súng, pháo, khí tài, đạn dược; tổ chức đào tạo, huấn luyện gần 6.500 cán bộ, nhân viên, thợ quân khí có trình độ trung cấp, sơ cấp; xây dựng hơn 617.000m2 kho, trạm, góp phần quan trọng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật kiểm tra công tác bảo dưỡng đạn dược tại Kho K812 (ảnh chụp trước ngày 27-4-2021). Ảnh: TIẾN KIÊN 

Là cơ quan quản lý, chỉ đạo ngành quân khí, với nhiệm vụ tổ chức tiếp nhận, dự trữ, bảo quản, cấp phát, hướng dẫn sử dụng và quản lý vũ khí, khí tài, đạn dược trong toàn quân, trong những năm qua, Cục Quân khí luôn hoàn thành tốt chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Kỹ thuật về công tác kỹ thuật quân khí. Toàn ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm trang bị, kỹ thuật, bảo đảm an toàn, đồng bộ súng, pháo, khí tài, đạn dược phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cho các đơn vị trong toàn quân.

Hệ thống kho quân khí cấp chiến lược, chiến dịch, chiến thuật, các cơ sở sửa chữa quân khí, thí nghiệm, kiểm định chất lượng trang bị quân khí được đầu tư xây dựng hiện đại; chủ động đề xuất sản xuất, sửa chữa, phục hồi, cải tiến, hiện đại hóa và mua sắm vũ khí, khí tài, đạn dược thế hệ mới. Đặc biệt, Cục Quân khí đã nghiên cứu sản xuất cụm hãm lùi-đẩy lên của pháo mặt đất 152mm, pháo cao xạ 37mm, 57mm; cải tiến các loại súng máy, súng cối, pháo cao xạ, pháo phản lực, các loại đạn; tiếp nhận, khai thác sử dụng hiệu quả công nghệ dây chuyền sửa chữa đạn, sửa chữa vỏ ống liều hiện đại, tự động hóa; hệ thống xử lý sơn bề mặt, hệ thống nhuộm đen; xây dựng và lắp đặt trang thiết bị sửa chữa đạn dược; thiết kế, sản xuất và cấp phát đồng bộ trang cụ mang, đeo cho bộ đội, tích hợp các tính năng mang, đeo súng, pháo, khí tài, đạn dược gọn nhẹ, độ bền cao, tiện dụng...

Những năm gần đây, Cục Quân khí triển khai đồng bộ lại súng, pháo, khí tài, đạn dược cho các sư đoàn bộ binh đủ quân, các trung đoàn, lữ đoàn pháo phòng không, pháo mặt đất; bảo đảm kỹ thuật và đồng bộ cho các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, biển, đảo và các đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ. Hoàn thành các chỉ tiêu bảo đảm kỹ thuật, hằng năm đạt từ 100% đến 104% kế hoạch; tổ chức thực hiện tốt việc tham gia xây dựng quy hoạch vũ khí trang bị kỹ thuật lục quân, hệ thống kho tàng và cơ sở sửa chữa tầm nhìn đến năm 2030; tham mưu, đề xuất với thủ trưởng Tổng cục Kỹ thuật, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về sản xuất, sửa chữa, phục hồi súng, pháo, khí tài, đạn dược phục vụ công tác huấn luyện, SSCĐ và dự trữ cho quốc phòng.

Gắn liền với công tác bảo đảm kỹ thuật, các đơn vị luôn chú trọng nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Tính riêng trong 10 năm gần đây, Cục Quân khí có 533 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận ở các cấp, trong đó có 50 sáng kiến đoạt Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội; biên soạn, ban hành hơn 200 loại tài liệu, văn bản pháp quy về công tác kỹ thuật quân khí; chỉnh lý, xây dựng hơn 400 bộ định mức chi phí trong công tác bảo đảm kỹ thuật; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đối tượng theo hướng chuyên sâu, sát với thực tế.

Phát huy truyền thống "Tận tụy, dũng cảm, giữ gìn súng đạn, phục vụ đánh thắng", những năm tới, Cục Quân khí xác định quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên, nắm chắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, yêu cầu bảo đảm quân khí theo mục tiêu đến năm 2025 xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc đến năm 2030 xây dựng quân đội "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đã xác định; tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với những thành tích xuất sắc, Cục Quân khí đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý khác. 

Thiếu tướng HOÀNG ĐẠO NHẬT YÊNCục trưởng Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật