Tổng kết thực hiện nhiệm vụ CNQP năm 2020, Trung tướng Trần Hồng Minh, Chủ nhiệm Tổng cục CNQP khẳng định: Toàn tổng cục đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ xuất sắc. Cụ thể, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục CNQP đã chủ động tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về xây dựng, phát triển CNQP; lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị nghiên cứu thiết kế, sản xuất, bảo đảm VKTB cho quân đội... Quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 6-7-2011 của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển CNQP đến năm 2020 và những năm tiếp theo", Tổng cục CNQP đã xây dựng các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ và triển khai hiệu quả khi được phê duyệt. Trong năm, tổng cục đã tham mưu, tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo Nhà nước về xây dựng, phát triển CNQP; Thủ tướng Chính phủ ký ban hành chỉ thị về các nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh phát triển CNQP và an ninh; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức tổng kết 12 năm thực hiện Pháp lệnh CNQP, làm cơ sở xây dựng Luật CNQP... Tổng cục CNQP đã trình diễn báo cáo 16 loại VKTB mới và các SPQP tiêu biểu, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và toàn quân đánh giá cao.

leftcenterrightdel
Tổ chức sản xuất hàng quốc phòng tại Nhà máy Z176. 

Công tác nghiên cứu thiết kế, chế thử SPQP được Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục CNQP triển khai liên tục, toàn diện. Các cơ quan, đơn vị và cán bộ khoa học kỹ thuật đã chủ động phát huy truyền thống chủ động, sáng tạo; huy động được sức mạnh, trí tuệ tập thể trong nghiên cứu khoa học, công nghệ (KHCN), sáng kiến, sáng chế. Toàn tổng cục mở mới, triển khai thực hiện hàng chục đề tài KHCN các cấp; tổ chức bắn nghiệm thu các sản phẩm nghiên cứu chế tạo vũ khí mới từ các chương trình, dự án, đề tài độc lập giai đoạn 2015-2020 đạt kết quả tốt. Cùng với đó, tổng cục tổ chức nghiên cứu cải tiến, hiện đại hóa nhiều loại VKTBKT; sản xuất VKTBKT, SPQP thay thế nhập khẩu; góp phần bảo đảm trang bị cho quân đội, tiết kiệm ngân sách quốc phòng.

Theo Thiếu tướng Hồ Quang Tuấn, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục CNQP: Những năm qua, Tổng cục CNQP luôn hoàn thành xuất sắc chỉ lệnh sản xuất, sửa chữa VKTBKT, đáp ứng yêu cầu trang bị phục vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của quân đội và phục vụ các sự kiện trong nước, quốc tế. Ngành CNQP đã sản xuất, sửa chữa, nghiệm thu hàng nghìn lượt SPQP, VKTBKT lục quân và đóng mới, sửa chữa tàu quân sự. Nhiều sản phẩm chất lượng được đánh giá cao như: Đóng mới tàu cảnh sát biển, tàu tên lửa, tàu quân y, tàu kiểm ngư, tìm kiếm cứu nạn và tàu chuyên dụng, bổ trợ; bảo đảm kỹ thuật cấp đốc tàu ngầm Kilo 636; sản xuất vũ khí bộ binh thế hệ mới, khí tài ngắm bắn ban đêm; sản xuất thuốc phóng, thuốc nổ, đạn pháo chiến dịch, đạn pháo lễ... Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Tổng cục CNQP đã tổ chức nhiều đoàn khảo sát, đánh giá chất lượng VKTBKT, SPQP do CNQP nước ta sản xuất tại một số đơn vị toàn quân. Kết quả khảo sát là cơ sở để tổng cục báo cáo, đề xuất Bộ Quốc phòng các giải pháp nâng cao chất lượng SPQP và hiệu quả khai thác VKTBKT tại các đơn vị SSCĐ, huấn luyện và diễn tập; đồng thời nghiên cứu, tổ chức tốt công tác bảo đảm kỹ thuật cho SXQP.  

Phục vụ nghiên cứu KHCN, nâng cao chất lượng SPQP, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu SXQP trong mọi tình huống, Tổng cục CNQP quan tâm đầu tư, tăng cường tiềm lực CNQP. Trước hết là, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục CNQP chú trọng xây dựng các văn bản pháp quy, thể chế hóa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bảo đảm cơ cấu, chất lượng, số lượng hợp lý. Các cơ quan, nhà trường, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên, người lao động. Tổng cục đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, thông qua đó tổ chức huấn luyện, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực SXQP và trình độ cán bộ, nhân viên; đồng thời triển khai xúc tiến thương mại, triển lãm, giới thiệu sản phẩm và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực CNQP. Cùng với đó, tổng cục chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt các mặt công tác hậu cần, tài chính; ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống tiêu chuẩn, chất lượng, thực hiện thống nhất trong toàn ngành.

Theo Trung tướng Trần Hồng Minh, năm 2021, Tổng cục CNQP quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng; tiếp tục làm tốt công tác tham mưu chiến lược cho Nhà nước, Bộ Quốc phòng về xây dựng và phát triển CNQP; nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế thử và SXQP; xây dựng tổng cục vững mạnh về tổ chức, lực lượng, thực hiện chính quy hóa toàn ngành. Cùng với đó, toàn tổng cục nỗ lực vượt qua khó khăn, nhất là tác động của dịch Covid-19 và thiên tai, huy động mọi nguồn lực, tổ chức sản xuất kinh tế và đầu tư, xây dựng tiềm lực CNQP hiệu quả; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chương trình mà Đại hội Đảng bộ Tổng cục CNQP nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Bài và ảnh: HƯƠNG HỒNG THU