Thay mặt Ban giám hiệu, Đại tá Nguyễn Xuân Thủy, Hiệu trưởng nhà trường báo cáo nêu bật những ưu điểm và hạn chế trên các mặt công tác. Sáu tháng đầu năm 2020, nhà trường đã quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nhiệm vụ cấp mình; hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc. Nổi bật là: Chất lượng giáo dục-đào tạo (GD-ĐT), nghiên cứu khoa học, thực hành biểu diễn được nâng lên; làm tốt công tác giáo dục, định hướng tư tưởng cho các đối tượng trong điều chỉnh tổ chức biên chế, cán bộ, lãnh đạo chỉ huy có sự biến động; quán triệt, tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ nhà trường lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công, đúng nguyên tắc; thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật được nâng cao; tình hình tư tưởng của tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên, quần chúng ổn định, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

leftcenterrightdel
Trung tướng Ngô Minh Tiến chủ trì buổi làm việc tại Trường Đại học VHNT Quân đội.

Trong 6 tháng cuối năm 2020, nhà trường tập trung vào các nội dung: Tổ chức xây dựng kế hoạch Đề án Chiến lược phát triển GD-ĐT giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ theo định hướng Nhà trường thông minh; tổ chức thi tốt nghiệp quốc gia, THPT và tuyển sinh đào tạo Trung cấp quân sự hệ chính quy các chuyên ngành, tổng kết năm học 2019-2020 đúng quy định; xây dựng kế hoạch đào tạo học kỳ 1, năm học 2020-2021; chuẩn bị mọi mặt cho tuyển sinh Thạc sĩ Quản lý văn hóa khóa 1; về thực hành biểu diễn, tiếp tục đổi mới, xây dựng các chương trình mang tính chính trị, nghệ thuật cao.

Đề xuất tới các cơ quan cấp trên, nhà trường đề nghị tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên nhà trường đi đào tạo sau đại học ở nước ngoài; cho phép mời chuyên gia đầu ngành về VHNT và báo chí nước ngoài tập huấn ngắn hạn theo chuyên ngành cho cán bộ, giảng viên nhà trường và toàn quân; cho phép nhà trường tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực VHNT cho đất nước, vùng sâu, vùng xa, địa bàn chiến lược, đồng thời tạo nguồn tài năng để tuyển dụng vào Quân đội; đề nghị Cục Quân lực đảm bảo chỉ tiêu đào tạo hạt nhân văn hóa Việt Nam, nhạc công quân nhạc cho toàn quân (50 chỉ tiêu mỗi năm, đối tượng hạ sĩ quan, chiến sĩ)…

leftcenterrightdel
Đoàn công tác thăm, động viên các học viên Quân đội nhân dân Lào đang học tập tại trường.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Ngô Minh Tiến ghi nhận và biểu dương những kết quả và thành tích Trường Đại học VHNT Quân đội đã đạt được trong thời gian qua. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng đề nghị nhà trường tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, QUTW; Chỉ thị, mệnh lệnh của Thủ trưởng BQP, Thủ trưởng BTTM, Thủ trưởng TCCT về công tác GD-ĐT, về xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, trọng tâm là Kết luận số 76 ngày 4-6-2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 ngày 9-6-2014 của Hội nghị lần thứ 9 BCHTW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; nắm vững và vận dụng tốt phương châm GD-ĐT: “Cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu”; nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung chương trình, nội dung đào tạo sát nhiệm vụ, hoạt động VHNT của các cơ quan, đơn vị. Trường Đại học VHNT Quân đội cần nâng cao chất lượng các chương trình biểu diễn; có nhiều tác phẩm đạt giải thưởng cao; chú trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nhà trường vững mạnh toàn diện, tiên tiến, chính quy, mẫu mực và phát triển bền vững…

Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng cũng đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để Trường Đại học VHNT Quân đội hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: VƯƠNG HÀ