Cùng dự có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các đồng chí trong Đảng ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Trình bày dự thảo báo cáo đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, Trung tướng Nguyễn Thế Kết, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhấn mạnh: Năm 2017, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ theo kế hoạch, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Tham mưu với Thành ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng SSCĐ của các cơ quan, đơn vị được nâng lên, trận địa tư tưởng trong LLVT được giữ vững. Chủ động nắm, dự báo, phối hợp xử lý các tình huống, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, các sự kiện chính trị quan trọng; tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn; xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Công tác quản lý kỷ luật có nhiều chuyển biến tiến bộ, nội bộ đoàn kết, cơ quan đơn vị an toàn.

leftcenterrightdel
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị. 

leftcenterrightdel
Đồng chí Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu kết luận hội nghị.          

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao những kết quả trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội trong thời gian qua. Trong đó, nổi lên là: Đảng bộ đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; duy trì, thực hiện nghiêm nguyên tắc, nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng; chăm lo xây dựng củng cố mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Đối với nhiệm vụ trong năm 2018, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Đảng bộ Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thành phố Hà Nội thành khu vực phòng thủ vững chắc tiêu biểu của cả nước. Tăng cường xây dựng nền nếp chính quy; quản lý tư tưởng, quản lý con người; quan tâm xây dựng Đảng bộ TSVM.

Tại hội nghị, sau khi nghe các ý kiến phát biểu các các đồng chí trong Đảng ủy Bộ tư lệnh, đồng chí Hoàng Trung Hải kết luận hội nghị, nhấn mạnh về phương hướng, mục tiêu trong năm 2018, Đảng ủy Bộ tư lệnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Thủ đô trong tình hình mới; chỉ đạo, nâng cao chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ cấp quận, huyện, thị xã, sở, ngành của thành phố; diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, phường, thị trấn. Hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác động viên quân đội, tuyển quân; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho các đối tượng; xây dựng Đảng bộ Bộ tư lệnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: DUY THÀNH