leftcenterrightdel
Ban chỉ đạo quán triệt nội dung hội thao huấn luyện tàu.  

Diễn ra từ ngày 30-9 đến 7-10, Hội thao huấn luyện tàu gồm các nội dung: Toàn tàu, hàng hải, vũ khí, thông tin, ra đa, sô na, cơ điện, điều lệnh - thể dục thể thao, nhận thức chính trị và nhận thức hậu cần. Hội thi các chuyên ngành kỹ thuật tốt gồm các nội dung: Tàu tốt, vũ khí tốt, kho tốt, trạm - xưởng tốt, tăng - thiết giáp, xe - máy tốt.

Qua hội thao, hội thi, các lực lượng đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ tham gia hội thi, hội thao. Triển khai đồng bộ công tác bảo đảm, tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, thể hiện ý chí, quyết tâm cao, bản lĩnh vững vàng, nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất, hoàn thành xuất sắc các nội dung, giữ vững thành tích đã đạt được trong những năm qua…

Ban chỉ đạo hội thi, hội thao yêu cầu, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tiếp tục khắc phục những tồn tại, yếu kém trong hội thi, hội thao, đề ra các giải pháp có tính đột phá nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, trình độ quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại buổi lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao tặng giấy khen của Bộ tư lệnh Vùng 4 cho 79 tập thể và 19 cá nhân đạt thành tích cao trong hội thi, hội thao.

Tin, ảnh: HẠNH THÀNH