Theo đó, thời gian qua, bằng nỗ lực quyết tâm cao, cơ quan chính trị tập đoàn đã tham mưu và trực tiếp giải quyết nhiều vấn đề căn bản, nhất là chuyển dần các hoạt động lên môi trường số, số hóa các hoạt động công tác tư tưởng, giáo dục, tuyên truyền, đánh giá cán bộ... Viettel tập trung xây dựng các phần mềm quản lý, điều hành, theo dõi kết quả hoạt động CTĐ, CTCT; xây dựng các công cụ, phần mềm hỗ trợ hiệu quả các mặt, lĩnh vực hoạt động; đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với giai đoạn chuyển đổi số.

leftcenterrightdel
 Viettel tập trung xây dựng các phần mềm quản lý, điều hành, theo dõi kết quả hoạt động CTĐ, CTCT... Ảnh minh họa: Trần Thọ/qdnd.vn

Cùng với đó, Viettel chủ trương gắn kết nhiều mặt của hoạt động CTĐ, CTCT với các hoạt động khác một cách biện chứng, thiết thực để phát huy sức mạnh tổng hợp. Ví như gắn sát công tác tư tưởng với chủ trương tái cấu trúc, xác định công tác tư tưởng là phần lõi để hiện thực các bước tối ưu nhân sự nhằm đáp ứng xu thế phát triển; gắn công tác cán bộ với công tác đào tạo, trọng dụng nhân tài; gắn công tác dân vận với hoạt động chăm sóc khách hàng, tăng cường thắt chặt quan hệ với các đối tác, các ban, bộ, ngành địa phương; gắn các mặt của công tác quần chúng với thúc đẩy xây dựng mối đoàn kết nội bộ, kích hoạt sáng tạo, sáng kiến, nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh phong trào thi đua...

NGUYỄN TẤN TUÂN