QĐND - Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao các nước ASEAN (ADSOM) và Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao các nước ASEAN Mở rộng (ADSOM+) được tổ chức tại thủ đô Nây-pi-tô của Mi-an-ma từ ngày 27-4 đến 1-5. Đây là các hội nghị thường niên trong khuôn khổ hợp tác của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+).

Hội nghị ADSOM có sự tham dự của các quan chức quốc phòng cấp cao từ các nước ASEAN ở cấp Thứ trưởng Quốc phòng, Tổng thư ký Quốc phòng hoặc tương đương. Theo thông lệ, các đại biểu tham dự ADSOM sẽ nghe báo cáo kết quả hoạt động của Hội nghị Nhóm làm việc quan chức quốc phòng các nước ASEAN (ADSOM WG), Hội nghị Mạng lưới các viện nghiên cứu quốc phòng, an ninh các nước ASEAN (NADI), cập nhật tiến trình hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ ADMM, xem xét các sáng kiến mới về hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ ADMM và ADMM+, thông qua chương trình nghị sự của ADMM.

Các trưởng đoàn chụp ảnh lưu niệm tại ADSOM tổ chức tại Bru-nây năm 2013. Ảnh: Thanh Tùng

ADSOM+ gồm các quan chức quốc phòng cấp cao 10 nước ASEAN và 8 nước đối tác đối thoại chủ chốt của ASEAN gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Nga, Ô-xtrây-li-a và Niu Di-lân ở cấp Thứ trưởng Quốc phòng, Tổng thư ký Quốc phòng hoặc tương đương. Trong khi ADMM+ được tổ chức hai năm một lần thì ADSOM+ được tổ chức hằng năm và có nhiệm vụ chuẩn bị cho Hội nghị ADMM+, đồng thời duy trì động lực hợp tác thiết thực trong khuôn khổ ADMM+. Những năm ADMM+ không tổ chức, ADSOM+ được ủy quyền xem xét và thông qua các khuyến nghị, đề xuất của Hội nghị Nhóm Công tác ADSOM+ và chỉ đạo điều hành hoạt động các Nhóm Công tác chuyên gia.

Với cơ chế hoạt động như vậy, ADSOM và ADSOM+ được đánh giá là có vai trò rất quan trọng, góp phần tạo nên thành công của mỗi hội nghị ADMM và ADMM+. Về phần mình, với mục tiêu thông qua các diễn đàn quốc phòng đa phương khu vực nhằm tiếp tục đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và khu vực, Việt Nam luôn  tham gia đầy đủ, tích cực, chủ động và có trách nhiệm vào các lĩnh vực hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ ADMM và ADMM+. Năm 2010, Việt Nam đã tạo đồng thuận trong ASEAN để thiết lập ADMM+, tổ chức thành công Hội nghị ADMM+ lần đầu tiên, qua đó đã đặt nền tảng và định hướng cho cơ chế hợp tác này. Tháng 12-2010, Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Nhóm làm việc (ADSOM+WG) đầu tiên của ADMM+, trong đó đã xây dựng Đề cương cho Tài liệu khái niệm thiết lập các Nhóm Chuyên gia và đề xuất lộ trình thực hiện. Năm 2011, Việt Nam đã phối hợp với các nước ASEAN thúc đẩy thiết lập 5 Nhóm Chuyên gia gồm Hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa (HADR), An ninh biển (MS), Quân y (MM), Chống khủng bố (CT), và Gìn giữ hòa bình (PKO) và đưa các nhóm này vào hoạt động. Việt Nam đăng ký tham gia cả 5 nhóm chuyên gia và cùng với Trung Quốc đồng chủ trì nhóm chuyên gia về HADR. Năm 2013, Việt Nam đề xuất thiết lập Nhóm chuyên gia ADMM+ về Hành động mìn nhân đạo (khắc phục hậu quả bom, mìn và vật liệu nổ còn sót lại sau các cuộc chiến tranh và xung đột trong khu vực) và được ADMM+ lần thứ hai thông qua. Việt Nam và Ấn Độ được các nước đồng thuận làm đồng chủ trì đầu tiên của nhóm chuyên gia này.

LÂM TOÀN