Trong thời gian 4 ngày (từ ngày 9 đến 12-11), với 190 học viên tham gia lớp tập huấn là cán bộ trực tiếp đảm nhiệm công tác đầu tư xây dựng của các đơn vị sẽ được nghiên cứu những nội dung thuộc các lĩnh vực: Tư vấn thiết kế xây dựng, quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý hợp đồng xây dựng, quản lý chất lượng công trình... Trong đó tập trung nghiên cứu một số vấn đề cơ bản ở các nghị định, thông tư mới ban hành trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản; trao đổi kinh nghiệm thực tế của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác đầu tư xây dựng cơ bản, góp phần nâng cao chất lượng các công trình trong toàn quân.

leftcenterrightdel
Quang cảnh lớp tập huấn.

Là đơn vị đầu ngành toàn quân trong lĩnh vực tư vấn xây dựng, từ nhiều năm qua, Viện Thiết kế Bộ Quốc phòng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác tư vấn quy hoạch sử dụng đất quốc phòng và hệ thống doanh trại; thiết kế, ban hành, quản lý và ứng dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình trong xây dựng doanh trại quân đội và công trình quân sự quốc phòng; nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật trong xây dựng, quản lý và sử dụng công trình quốc phòng; kiểm định đánh giá chất lượng công trình xây dựng... Hằng năm Viện Thiết kế Bộ Quốc phòng tổ chức tốt công tác tập huấn nghiệp vụ chuyên ngành trong lĩnh vực xây dựng cơ bản cho toàn quân. Những nội dung tập huấn về kiến thức nghiệp vụ, chuyên môn được các đơn vị áp dụng vào thực tế đạt kết quả tốt, góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản...

Đến nay, Viện Thiết kế Bộ Quốc phòng đã tổ chức thành công 15 lớp tập huấn đầu tư xây dựng cơ bản với hơn 1.600 lượt học viên tham gia. Kết quả của các lớp học được các đơn vị trong toàn quân đánh giá cao về kiến thức chuyên môn, áp dụng vào thực tiễn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý đầu tư xây dựng từ đó nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý dự án và đầu tư xây dựng ở các cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel
Clip khai mạc lớp tập huấn.

Tin, ảnh: VIỆT CƯỜNG