Theo kế hoạch của lớp học, trong thời gian 5 ngày, các học viên đến từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân sẽ được các giảng viên của Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng giới thiệu và hướng dẫn nghiên cứu một số chuyên đề chính như: Những khái niệm cơ bản về chất lượng và quản lý chất lượng, các yêu cầu trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008; tổng quan về hoạt động đánh giá; kỹ năng đánh giá và trách nhiệm, quyền hạn của chuyên gia đánh giá; thực hành đánh giá tại Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị)…

Đại tá Bùi Quốc Oai, Phó chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng phát biểu khai mạc lớp học. 

Qua đó, giúp người học nắm được mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp, quy trình, kỹ năng đánh giá, nhiệm vụ, quyền hạn đánh giá việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 tại các cơ quan, đơn vị trong quân đội. Đồng thời, lớp học lần này cũng là một trong những hoạt động chính nhằm thực hiện tốt kế hoạch công tác cải cách hành chính trong năm 2016 của Bộ Quốc phòng.

 

Tin, ảnh: CHU ANH