Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị - Phó chủ nhiệm Đề tài chủ trì hội thảo; dự hội thảo có các nhà khoa học trong và ngoài Quân đội.

Tại hội thảo, các ý kiến đã tập trung phân tích, làm rõ tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và dự báo những vấn đề, xu thế trong quan hệ quốc tế, khu vực, trong nước với những tác động thuận lợi và những vấn đề đặt ra đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu, đúc rút các vấn đề mới, có giá trị định hướng, làm cơ sở cho quá trình vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh; yêu cầu, quan điểm chỉ đạo, giải pháp tiếp tục nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Quân đội nhân dân, nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

leftcenterrightdel
Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị - Phó chủ nhiệm Đề tài kết luận hội thảo.

Đây là những tư liệu quý để Ban chủ nhiệm đề tài tiếp thu, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện nâng cao chất lượng của đề tài, qua đó trực tiếp cung cấp luận cứ khoa học phục vụ quá trình lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước và tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân của các ban, bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới.

Tin, ảnh: DUY HƯNG-ĐINH PHÚC

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.