Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đồng chủ trì hội nghị.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng; Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; các đồng chí Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; đại biểu các cơ quan chức năng của Quốc hội và Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại lễ ký quy chế phối hợp công tác. 

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, những năm qua, công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng luôn được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đặc biệt quan tâm. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng ban hành nhiều chủ trương, giải pháp, tập trung mọi nguồn lực cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về quân sự, quốc phòng, góp phần củng cố, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước về công tác này. Đồng thời, đã chỉ đạo các cơ quan Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Trung ương, Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh nghiên cứu, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền thông qua nhiều văn bản pháp luật và tổ chức thi hành chặt chẽ, đúng pháp luật.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu tại buổi ký quy chế.

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Bộ Quốc phòng soạn thảo để Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành nhiều dự án luật như: Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên, Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc... Trong đó, có những văn bản được Quốc hội thông qua với tỉ lệ đại biểu tán thành đạt 100%. Qua đó, góp phần thể chế chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng…

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện Quy chế phối hợp công tác thời gian qua giữa các cơ quan chức năng của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội và Bộ Quốc phòng. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng năm 2022 và toàn khóa Quốc hội khóa XV rất lớn.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Trần Quang Phương, Thiếu tướng Lê Tấn Tới và đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm tại lế ký quy chế.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai sâu sát, hiệu quả. Việc ký Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội và Bộ Quốc phòng là cơ sở để các cơ quan chức năng triển khai xây dựng, hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng; góp phần quan trọng vào việc xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam vững mạnh.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu trao đổi một số nội dung trong giờ giải lao.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng quán triệt, nắm vững đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Từ đó, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật về quân sự, quốc phòng; tiếp tục tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những nội dung liên quan đến quân sự, quốc phòng thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng phải tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội để triển khai xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật đạt kết quả, tiến độ, yêu cầu đề ra.  

leftcenterrightdel
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và Thiếu tướng Lê Tấn Tới ký quy chế phối hợp công tác trước sự chứng kiến của các đại biểu. 

Tại hội nghị, trước sự chứng kiến của các đại biểu, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và Thiếu tướng Lê Tấn Tới đã ký Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội và Bộ Quốc phòng. Quy chế phối hợp gồm 3 chương, 25 điều, có hiệu lực kể từ ngày 1-10-2021. Hằng năm, 2 bên sẽ tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện và sẽ sửa đổi, bổ sung quy chế nếu thấy cần thiết.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN