Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban VSTBCPN Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó trưởng Ban VSTBCPN Bộ Quốc phòng; đồng chí Hà Thị Nga, Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia VSTBPN Việt Nam; đại biểu các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; đại biểu Thủ trưởng, cơ quan Chính trị, phòng ban công tác quần chúng, trợ lý chuyên trách công tác phụ nữ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng; đại diện 38 tập thể, 39 cá nhân được khen thưởng của các đơn vị.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự Hội nghị.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch hành động VSTBPN và BĐG trong Quân đội giai đoạn 2016-2020, làm rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác VSTBPN và BĐG giai đoạn 2021-2025; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác VSTBPN và BĐG giai đoạn 2016-2020.

Trình bày kết quả thực hiện Kế hoạch hành động VSTBPN và BĐG trong Quân đội giai đoạn 2016-2020, Đại tá Phùng Thị Phú, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội nhấn mạnh: Giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ cán bộ nữ trong Quân đội tăng từ 2,43% (năm 2016) lên 2,97% (vượt chỉ tiêu 0,47%); số lượng nguồn cán bộ nữ được quy hoạch là 164,41% so với số lượng chức danh quy hoạch; tỷ lệ nữ được kết nạp vào Đảng trung bình mỗi năm đạt 9,11%, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp đạt 2,62%. Đến nay, 3/10 đơn vị trực thuộc Bộ có cán bộ nữ giữ cương vị lãnh đạo, chỉ huy; 4 nữ sĩ quan được thăng quân hàm cấp tướng; 100% đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng có đại diện phụ nữ tham gia các hội đồng tư vấn, các đoàn kiểm tra về những vấn đề có liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Phụ nữ Quân đội ngày càng có nhiều đóng góp thiết thực trong tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và đạt các giải thưởng cao cấp quốc gia, khu vực, quốc tế.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Lê Chiêm phát biểu tại hội nghị.

Trong lĩnh vực lao động việc làm, đa số doanh nghiệp trong Quân đội bố trí đủ việc làm cho người lao động. Tỷ lệ lao động nữ trên tổng số lao động mới được tuyển dụng đạt hơn 50%. Tỷ lệ lao động nữ được nâng loại, chuyển nhóm lương đạt 47,83%; chuyển chế độ phục vụ từ CN&VCQP sang QNCN đạt 55,55% so với tổng quân số được chuyển.  

Trong 5 năm, tỷ lệ cán bộ nữ có trình độ cao đẳng, đại học trở lên tăng từ 99,8% (năm 2016) lên 100% (năm 2020), trong đó hơn 40% có trình độ sau đại học. Trong 5 năm, Bộ Quốc phòng tuyển chọn được 830 công dân nữ nhập ngũ. Chế độ tuyển sinh nữ với những ngành phù hợp như quân y, kỹ thuật, hậu cần... tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, đã thu hút nguồn nhân lực nữ chất lượng cao cho Quân đội.

Hội nghị xác định các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác VSTBPN và BĐG trong quân đội giai đoạn 2021-2025. Trong đó tập trung tăng tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy đảng và công tác lãnh đạo, quản lý các cấp. Duy trì và phấn đấu tăng tỷ lệ nữ trong cơ cấu lãnh đạo, chỉ huy ở các cơ quan, đơn vị, nhất là ở các cơ quan, đơn vị có hơn 30% quân số là nữ giới...

leftcenterrightdel
Đại tá Phùng Thị Phú báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động VSTBPN và BĐG trong Quân đội giai đoạn 2016-2020.
leftcenterrightdel
Đại diện các đơn vị trong toàn quân tham dự hội nghị.

Hội nghị dành thời gian thảo luận về những hạn chế, nguyên nhân và trao đổi các bài học kinh nghiệm, cũng như những kiến nghị, đề xuất để đẩy mạnh công tác VSTBPN và BĐG trong quân đội ngày càng chất lượng và hiệu quả hơn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Chiêm ghi nhận những ý kiến đóng góp thiết thực, những đề xuất phương hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác bình đẳng giới trong giai đoạn tiếp theo của các đại biểu.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
32 tập thể, 29 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện công tác VSTBPN và BĐG giai đoạn 2016-2020 nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Lê Chiêm khẳng định: Những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong toàn quân đã thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; tạo điều kiện cho phụ nữ phấn đấu và trưởng thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Chiêm ghi nhận và biểu dương những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2016-2020; đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục quan tâm để có giải pháp chỉ đạo khắc phục kịp thời, nhất đối với các chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch xác định; kịp thời xây dựng Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025.

leftcenterrightdel
4 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện công tác VSTBPN và BĐG giai đoạn 2016-2020 nhận Bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
leftcenterrightdel
2 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện công tác VSTBPN và BĐG giai đoạn 2016-2020 nhận Bằng khen của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

Thượng tướng Lê Chiêm nhấn mạnh, quan tâm đến công tác phụ nữ và bình đẳng giới là trách nhiệm chính trị của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng rằng, với sự quan tâm đó, cùng với sự năng động, sáng tạo, tâm huyết của đội ngũ cán bộ đảm nhiệm công tác bình đẳng giới, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể hội viên phụ nữ, công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội giai đoạn 2021-2025 sẽ đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, góp phần tích cực trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: KHÁNH HÀ