Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng Trường SQCT.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, tặng Trường SQCT.

Cách đây 45 năm, ngày 14-1-1976, Trường SQCT được thành lập, có nhiệm vụ đào tạo chính trị viên đại đội cho toàn quân. Hai năm sau, ngày 3-10-1978, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra quyết định xác định Trường SQCT là trường Đảng tập trung trong quân đội, nằm trong hệ thống đại học Mác - Lênin. Kể từ đó đến nay, nhà trường đã trải qua nhiều chặng đường phát triển, từng bước trở thành đầu mối trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng từ tháng 11-2008 đến nay. Đây là cột mốc quan trọng, bước ngoặt mới, đánh dấu sự trưởng thành của nhà trường về chức năng, nhiệm vụ giáo dục - đào tạo (GD-ĐT) và nghiên cứu khoa học (NCKH).

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự buổi lễ 
leftcenterrightdel
Văn nghệ chào mừng. 

Lịch sử truyền thống Trường SQCT 45 năm qua, các lực lượng của nhà trường luôn kiên định, vững vàng về chính trị, trung thành vô hạn với Tổ quốc, với Đảng, với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao và vun đắp nên truyền thống: “Trung thành, sáng tạo, đoàn kết, vượt khó, dạy tốt, học tốt”. 

45 năm qua, Trường SQCT đã đào tạo hơn 30.000 cán bộ chính trị cấp phân đội; giáo viên khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) quân sự; giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng an ninh; cử nhân luật; cử nhân văn, sử... Hoạt động GD-ĐT, NCKH của nhà trường luôn có tầm nhìn và phương hướng chính trị đúng đắn, gắn chặt với thực tiễn nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ quân đội, sự nghiệp đào tạo cán bộ quân đội; nhạy bén, chủ động, sáng tạo, thường xuyên được đổi mới và không ngừng phát triển phù hợp với thực tiễn hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) ở đơn vị. Thành tựu và kết quả đào tạo của nhà trường đã góp phần quan trọng tăng cường hiệu lực CTĐ, CTCT, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong các giai đoạn cách mạng.

Những năm gần đây, hoạt động GD-ĐT của nhà trường không ngừng đổi mới mạnh mẽ với nhiều bước đột phá. Nhà trường đã chủ động tham mưu, đề xuất với Bộ Quốc phòng nhiều chủ trương và mạnh dạn đi đầu trong tổ chức thực hiện các giải pháp đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội, như: Mở rộng đối tượng tuyển sinh; đưa học viên năm thứ 4 đi thực tập chức danh trung đội trưởng, mở rộng địa bàn thực tập của học viên; đổi mới nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp đào tạo các đối tượng tại trường vừa theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, vừa coi trọng truyền thụ kinh nghiệm CTĐ, CTCT trong chiến đấu, trong hoạt động thực tiễn... Những kết quả hoạt động khoa học đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng GD-ĐT, cung cấp luận cứ khoa học xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. Qua đó, đã khẳng định tiềm lực, tầm ảnh hưởng khoa học của nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích của Trường SQCT đạt được trong suốt 45 năm xây dựng, chiến đấu, cống hiến và trưởng thành.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi lễ.

Để tiếp tục đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trực tiếp góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Trường SQCT cần thường xuyên, chủ động quán triệt và cụ thể hóa, vận dụng đúng đắn, sáng tạo quan điểm, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về công tác GD-ĐT, NCKH. Vận dụng sáng tạo các quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, phương châm, mối kết hợp và yêu cầu, giải pháp nâng cao chất lượng GD-ĐT cho cán bộ chính trị cấp phân đội.  

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu nhà trường tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT và nâng cao chất lượng, hiệu quả NCKH. Trong đó tập trung các nguồn lực sư phạm và khoa học để đổi mới căn bản, toàn diện nội dung, chương trình phù hợp với các loại hình và quy mô đào tạo, bồi dưỡng các đối tượng học viên. Triển khai đồng bộ các biện pháp xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ làm công tác quản lý giáo dục có trình độ tương xứng với ngành đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội; thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, năng lực sư phạm, kỹ năng sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại và kiến thức thực tiễn cho giảng viên. Bên cạnh đó, lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động NCKH; làm cho NCKH luôn được đổi mới, sáng tạo và đồng hành, tích hợp với công tác GD-ĐT. Trước hết tập trung nghiên cứu làm sâu sắc cơ sở lý luận, thực tiễn của chương trình, nội dung, giải pháp đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị, giáo viên KHXH&NV cấp phân đội phù hợp với quy định chung của Đảng, quân đội và nghiên cứu những nội dung bổ sung mới về mặt lý luận xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. 

Đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT cũng yêu cầu Trường SQCT tích cực tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lý luận, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới. Trong đó nhà trường cần giữ vững, phát huy thành tích, kết quả và thành tựu GD-ĐT, NCKH; tập trung nghiên cứu phương thức đấu tranh trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, nhất là trên không gian mạng theo hướng phù hợp với thế mạnh về chất lượng đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học, học viên đào tạo cán bộ chính trị; góp phần cùng lực lượng toàn quân phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Tin, ảnh: MINH MẠNH-PHẠM HƯNG