Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm TCCT, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐ-KT) Cơ quan TCCT tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại hội đánh giá: 5 năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tích cực đổi mới hình thức, phương pháp, cách làm để hướng phong trào thi đua tập trung vào mục tiêu xây dựng nhà trường vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Công tác TĐ-KT và phong trào TĐQT của nhà trường đã quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, thông tư, hướng dẫn của cấp trên; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường và cấp ủy, chỉ huy các cấp. Phong trào TĐQT đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị; tập trung giải quyết những khâu yếu, mặt yếu, việc mới, việc khó, được triển khai tích cực, hiệu quả; kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với các đợt thi đua cao điểm, đột kích và các cuộc vận động. Phong trào thi đua phát triển rộng khắp, ngày càng có chiều sâu, vững chắc; đã xây dựng được nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, có sức lan tỏa tốt, tạo động lực to lớn thúc đẩy nhà trường hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ TSVM, nhà trường VMTD.

Từ năm 2013 đến năm 2018, nhà trường đã xét, quyết định và đề nghị cấp trên ra quyết định khen thưởng 175 lượt tập thể (1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; 35 lượt Đơn vị Quyết thắng; 139 lượt Đơn vị Tiên tiến) và 775 lượt cá nhân (10 Chiến sĩ thi đua toàn quân; 120 Chiến sĩ thi đua cơ sở; 420 Chiến sĩ tiên tiến; 225 Lao động tiên tiến). Tại đại hội, 1 tập thể và 1 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng; 1 cá nhân được nhận quyết định tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân; 2 tập thể và 4 cá nhân được tặng giấy khen của Thủ trưởng TCCT; 6 cá nhân được nhận giấy khen của Hiệu trưởng nhà trường.

Phát biểu tại đại hội, thay mặt lãnh đạo TCCT và Thường vụ Đảng ủy Cơ quan TCCT, Trung tướng Lê Hiền Vân nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà nhà trường đã đạt được trong phong trào TĐQT 5 năm qua.

leftcenterrightdel
Trung tướng Lê Hiền Vân phát biểu tại đại hội.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào TĐQT trong nhà trường theo hướng thực chất và hiệu quả, Trung tướng Lê Hiền Vân đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cấp trong nhà trường tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, quan điểm, đường lối của Đảng, các chỉ thị, hướng dẫn của các cấp về công tác TĐ-KT, nhất là Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 507 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, làm cho mọi người nhận thức đúng, đầy đủ về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác TĐ-KT và phong trào TĐQT; để tinh thần thi đua yêu nước thực sự trở thành động lực, ý thức tự giác của từng cá nhân, tập thể trong thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nhà trường.

Phong trào TĐQT phải bám sát nhiệm vụ chính trị của nhà trường để cụ thể hóa thành các nội dung, chỉ tiêu phù hợp ở từng cấp, từng ngành. Đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, biểu diễn, quan tâm xây dựng tổ chức đảng TSVM gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thi đua, khuyến khích những cách làm mới, sáng tạo, kết hợp chặt chẽ các hoạt động phong trào TĐQT với các cuộc vận động, phong trào của Đảng, Nhà nước, Quân đội phát động, biến thành hành động cách mạng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

leftcenterrightdel
Tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội.

Trung tướng Lê Hiền Vân nhấn mạnh: Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần kịp thời sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, phổ biến và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua, gắn với việc phát hiện, bồi dưỡng nhân tài trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa và nghệ thuật cho quân đội, đất nước. Kết hợp chặt chẽ với công tác tư tưởng, công tác cán bộ, công tác chính sách, tạo ra sức mạnh tổng hợp trong nhà trường để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH