leftcenterrightdel
Trung tướng Ngô Minh Tiến kiểm tra Trạm chế biến tập trung của Lữ đoàn 86.

Năm 2020, Đảng ủy, chỉ huy các cấp thuộc Lữ đoàn 86 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch xây dựng đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu” và “Năm kỷ luật, kỷ cương”, so với năm 2019 có nhiều chuyển biến, tiến bộ rõ rệt. Cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Chất lượng tổng hợp, khả năng huấn luyện, SSCĐ và chiến đấu của đơn vị được nâng lên; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng vững chắc, không có vụ việc vi phạm kỷ luật phải xử lý; đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt. 

leftcenterrightdel
Trung tướng Ngô Minh Tiến phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra.

Sau khi kiểm tra thực tế tại đơn vị, Trung tướng Ngô Minh Tiến đã biểu dương những thành tích và kết quả Lữ đoàn 86 đã đạt được trong năm 2020. Trung tướng Ngô Minh Tiến cũng yêu cầu Lữ đoàn 86 cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị cho bộ đội; tiếp tục đổi mới 4 nội dung cơ bản trong huấn luyện, nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng SSCĐ của đơn vị; tích cực luyện tập các phương án tác chiến sát với thực tế chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong trong đơn vị đề ra nghị quyết chuyên đề về xây dựng đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”; xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nội dung tiêu chuẩn, biện pháp phù hợp với đặc điểm và nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị; chú trọng phát huy vai trò của tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, cơ quan chính trị, các tổ chức quần chúng và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy…

Tin, ảnh: NGUYỄN LINH