Báo cáo trung tâm và các ý kiến tại đại hội đánh giá: Trong những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trung đoàn 351 và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp công tác thi đua, khen thưởng; kết hợp chặt chẽ giữa Phong trào Thi đua Quyết thắng với các phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp, các ngành, gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đẩy mạnh Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới... 

leftcenterrightdel
 Đại tá Phạm Đình Thành, Phó chính ủy Vùng 3 Hải quân phát biểu chỉ đạo đại hội.

Với những thành tích đạt được, Trung đoàn 351 được Quân chủng Hải quân tặng Cờ Thi đua (năm 2019 và 2021), danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” (năm 2020 và 2023); nhiều tập thể, cá nhân được tôn vinh, khen thưởng ở các cấp.

Giai đoạn 2024-2029, Phong trào Thi đua Quyết thắng của Trung đoàn 351 tập trung xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Trung đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao…

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel

Trao thưởng tặng các tập thể, cá nhân điển hình.  

Phát biểu tại đại hội, Đại tá Phạm Đình Thành, Phó chính ủy Vùng 3 Hải quân ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024 của Trung đoàn 351; đồng thời yêu cầu Trung đoàn 351 tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua yêu nước; cấp ủy, chỉ huy, Hội đồng (tổ) thi đua, khen thưởng các cấp triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, nhất là những nhân tố mới, nội dung mới, cách làm mới; thực hiện tốt công tác khen thưởng, đảm bảo dân chủ, công khai, chính xác, kịp thời...

Tại đại hội, có 2 tập thể và 5 cá nhân điển hình tiên tiến trong Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024 được trao tặng giấy khen.

Tin, ảnh: VĂN CHUNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.