Năm 2019, văn phòng các cấp trong toàn quân đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, kể cả thường xuyên và đột xuất. Trong đó, việc chấp hành quy chế làm việc, quy trình và giải quyết các mối quan hệ công tác có nhiều tiến bộ; chất lượng, hiệu quả công tác từng bước được nâng lên; góp phần tích cực vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy và thủ trưởng các cấp, được Đảng ủy và thủ trưởng đánh giá cao. Công tác bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng cho cán bộ, nhân viên văn phòng cũng được chú trọng. Tại hội nghị, cùng với đánh giá những mặt mạnh, hạn chế và chỉ ra nguyên nhân, các đại biểu đã thống nhất nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng biểu dương, đánh giá cao ngành văn phòng toàn quân đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi cấp mình; kịp thời bám nắm, đề xuất đúng, tổng hợp nhanh, tham mưu chính xác, phục vụ kịp thời, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Trước những yêu cầu của tình hình mới, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng yêu cầu cán bộ, nhân viên ngành văn phòng toàn quân tiếp tục nắm vững nhiệm vụ, chủ trương, biện pháp đã xác định trong Nghị quyết của QUTW về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020; phối hợp cùng các cơ quan tập trung giúp Đảng ủy, Thủ trưởng các cấp tổ chức quán triệt triển khai thực hiện và chuẩn bị nghị quyết của Đảng ủy cấp mình, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp trên các mặt công tác; nâng cao chất lượng rà soát, thẩm tra, thẩm định các dự thảo văn bản; giúp lãnh đạo, chỉ huy các cấp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo triển khai xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính…đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng. Triển khai chương trình hoạt động đối ngoại và kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2020 của BQP; chuẩn bị mọi mặt khi Việt Nam là Chủ tịch ASEAN năm 2020. Không ngừng nghiên cứu, đổi mới phương pháp làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công tác văn phòng; đẩy mạnh cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: ĐÌNH ĐỨC