Để bảo đảm an toàn cho các đơn vị, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vừa ký điện gửi các cơ quan, đơn vị yêu cầu triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống, bảo đảm an toàn tính mạng cho bộ đội và nhân dân. 

Nội dung công điện nêu rõ: Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu. Kiểm tra cụ thể tình hình địa chất, thủy văn khu vực đóng quân (nhất là các đơn vị Quân khu 4 và Quân khu 5), phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đứng chân trên địa bàn, cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức khắc phục hậu quả cơn bão số 9, đồng thời tổ chức di chuyển lực lượng, phương tiện rời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Thường xuyên nắm chắc tình hình, kết quả tìm kiếm cứu nạn, kịp thời báo cáo những tình huống đột biến xảy ra và tổng hợp báo cáo Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng và Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.

TIẾN ĐẠT