leftcenterrightdel
Quang cảnh lễ bế giảng. 

Tham gia lớp bồi dưỡng có 132 cán bộ, thuộc đối tượng 3 của thành phố. Trong gần 3 tuần, các học viên đã được bồi dưỡng các chuyên đề: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; xây dựng quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới...

leftcenterrightdel
Các học viên nhận giấy chức nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.
leftcenterrightdel
Lãnh đạo Trường Quân sự Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh trao giấy chứng nhận cho các học viên. 

Quá trình học tập, thành phố bảo đảm tốt cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, báo cáo viên. Nhà trường kết hợp giới thiệu tập trung với tự nghiên cứu, thảo luận, tham quan thực tiễn đơn vị và duy trì nghiêm chế độ nền nếp, bảo đảm dạy thực chất, học thực chất, kiểm tra đánh giá thực chất.

Kết quả kiểm tra có 100% học viên đạt yêu cầu trở lên, trong đó có 86% đạt khá, giỏi, an toàn, chấp hành tốt kỷ luật. Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 100% đồng chí.  

Trên cơ sở nắm chắc quan điểm, đường lối của Đảng, từng cán bộ vận dụng vào giải quyết tốt những vấn đề đặt ra tại cơ sở, xây dựng đơn vị, địa phương phát triển bền vững.

Tin, ảnh: MINH PHƯƠNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.