leftcenterrightdel

Trung tướng Trần Duy Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật phát biểu tại đại hội.

Đại hội đại biểu Phụ nữ Tổng cục Kỹ thuật lần thứ VI (2021-2026), Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ 5 năm (2016-2021); xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 5 năm (2021-2026); thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII.  

leftcenterrightdel
 Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội.
leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự đại hội.

Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội nêu rõ: 5 năm qua, công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong tổng cục thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục Kỹ thuật, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên (bí thư cấp ủy), người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp. Hoạt động của phụ nữ được triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đúng theo kế hoạch, chương trình công tác phụ nữ đề ra, nhiều nội dung có chất lượng tốt. Các phong trào thi đua luôn bám sát hướng dẫn của trên và tình hình nhiệm vụ của tổng cục, triển khai chặt chẽ, sâu rộng với những nội dung, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể, hình thức phong phú, sinh động, hướng vào tuyên truyền, vận động hội viên hưởng ứng và thực hiện tốt cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; xây dựng đơn vị có môi trường xanh, sạch, đẹp. Quá trình thực hiện phong trào đã khơi dậy và phát huy ý thức trách nhiệm, tính tự giác, sáng tạo của hội viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Qua các phong trào, kết quả đánh giá chất lượng tổ chức hội hằng năm có 98,2% hội phụ nữ hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tăng 1,2% so với chương trình hành động đề ra).

Đại hội thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ tổng cục những năm tới. Tập trung 2 khâu đột phá: Bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng và trách nhiệm của cán bộ hội phụ nữ các cấp; tiếp tục đổi mới, nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, giáo dục và xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Một số chỉ tiêu được đại hội xác định cụ thể: 100% tổ chức hội, cán bộ, hội viên phụ nữ đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phấn đấu có 80% trở lên cán bộ, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt danh hiệu “Cán bộ phụ nữ giỏi”, “Hội viên phụ nữ tiên tiến”. Phấn đấu 98% trở lên gia đình cán bộ, hội viên đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch” và đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

*Tại Đại hội đại biểu Phụ nữ lần thứ IV (2021 - 2026), Đại hội được tiến hành theo phương châm “Đoàn kết - Trí tuệ - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển”, với chủ đề “Phụ nữ Trường Sĩ quan Chính trị phát huy truyền thống “Trung thành, sáng tạo, đoàn kết, vượt khó, dạy tốt, học tốt”.

leftcenterrightdel
Trung tướng Trần Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy nhà trường phát biểu chỉ đạo đại hội.
 

Báo cáo trung tâm tại đại hội đánh giá: 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường; sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Phụ nữ Quân đội, phong trào phụ nữ và hoạt động công tác phụ nữ nhà trường đã có bước phát triển toàn diện, có chiều sâu; luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và đặc điểm tình hình tổ chức hội và hội viên. Tích cực, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút được đông đảo hội viên và các lực lượng trong nhà trường tham gia. Việc tổ chức phong trào thi đua được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Các hội phụ nữ cơ sở đã chủ động, cụ thể hóa bằng tiêu chí hoạt động của nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Tiêu biểu là các mô hình: “Phụ nữ thực hành tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Phụ nữ nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, “Phụ nữ nhà trường duyên dáng, tự tin, sáng tạo”, “Câu lạc bộ phụ nữ 3 đẹp”....

leftcenterrightdel
Đoàn Chủ tịch làm việc tại đại hội.

Cán bộ, hội viên phụ nữ trên các lĩnh vực công tác đã luôn chủ động khắc phục khó khăn, đề cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ. Trong 5 năm, có 20 tập thể và 16 lượt cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Thủ trưởng Tổng cục Chính trị tặng cờ thi đua và bằng khen; 3 hội viên được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân; 2 hội viên đạt danh hiệu Giảng viên giỏi cấp Bộ Quốc phòng; 32 tập thể và 542 lượt cán bộ, hội viên được Thủ trưởng nhà trường khen thưởng.

5 năm liền (2016 - 2020), cán bộ, hội viên phụ nữ nhà trường được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Bằng khen vì “Đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác hội”.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, Trung tướng Trần Quang Trung ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích và những đóng góp to lớn của cán bộ, hội viên phụ nữ nhà trường những năm qua. Đồng chí chính ủy nhà trường yêu cầu thời gian tới Phòng Chính trị, cấp ủy, chi bộ, chính trị viên, người chỉ huy, các ban chấp hành hội cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình hành động của Nghị quyết Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; trọng tâm là Chỉ thị số 21 ngày 20-1-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Cấp ủy, chính trị viên, người chủ trì các cơ quan, khoa, đơn vị cần nhận thức đầy đủ hơn nữa về vị trí, vai trò quan trọng của phụ nữ và công tác phụ nữ; công tác bình đẳng giới và những đóng góp của phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị; nhất là công tác giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học. Quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các hội phụ nữ cơ sở thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ; chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ và đời sống vật chất, tinh thần để cán bộ, hội viên vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với đơn vị, nhà trường và thiên chức đối với gia đình...

Đại hội cũng thống nhất phương hướng, mục tiêu, các giải pháp trong thực hiện công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin, ảnh: KIM ANH, THU THỦY