Thiếu tướng Trần Duy Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật dự, chỉ đạo hội nghị.

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, Cục Chính trị, Tổng cục Kỹ thuật tổ chức tập huấn công tác đoàn, công đoàn nhằm trang bị kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, thống nhất nội dung, phương pháp tổ chức các hoạt động cho đội ngũ cán bộ đoàn, cán bộ công đoàn trong tổng cục. Đây sẽ là dịp để các học viên có điều kiện trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, củng cố kiến thức, qua đó làm cơ sở để vận dụng vào điều kiện cụ thể ở đơn vị mình, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác quần chúng.

Nội dung tập huấn sẽ đi sâu vào những vấn đề: Phương pháp tổ chức và hoạt động phong trào; nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của tổ chức đoàn, tổ chức công đoàn; bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp tổ chức các hoạt động và kỹ năng xây dựng, thiết kế chương trình, giao tiếp ứng xử cho cán bộ đoàn, cán bộ công đoàn; phương pháp tư duy sáng tạo trong tổ chức hoạt động công tác thanh niên, công tác công đoàn với Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; thống nhất công tác hành chính đoàn, công đoàn và tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thiết thực, hiệu quả” hoạt động công tác thanh niên, công tác công đoàn trong Tổng cục Kỹ thuật.

HOÀNG VIỆT