Thực hiện Chỉ thị 124 gắn với triển khai thực hiện Đề án, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong TCKT đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đổi mới nội dung GDCT bám sát mục tiêu, yêu cầu đề ra. Các cơ quan, đơn vị trong TCKT đã rà soát, điều chỉnh chương trình, nội dung giáo dục cơ bản hằng năm phù hợp từng đối tượng; kết hợp giáo dục theo chuyên đề với giáo dục thường xuyên, giáo dục chung với giáo dục riêng; gắn giáo dục lý luận cơ bản với liên hệ vận dụng vào nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, chức trách, nhiệm vụ của quân nhân, công nhân viên quốc phòng và người lao động.

leftcenterrightdel

Trung tướng Trần Duy Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Nguyễn Văn Mỹ, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Kỹ thuật trình bày báo cáo tổng kết tại hội nghị.

 

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Các hình thức kiểm tra, phúc tra, đánh giá kết quả GDCT đã được vận dụng linh hoạt trong từng loại hình cơ quan, đơn vị, bảo đảm sát thực tế, thiết thực, phù hợp. Quân số tham gia học tập luôn bảo đảm từ 98% trở lên. Kết quả kiểm tra nhận thức chính trị bình quân hằng năm: 100% đạt yêu cầu trở lên, có 85,7% khá, giỏi (35,9% giỏi). Riêng đối tượng cán bộ do Tổng cục quản lý, có 100% đạt yêu cầu trở lên; 98,36% khá, giỏi (58,45% giỏi); kết quả kiểm tra nhận thức chính trị của chiến sĩ mới bình quân hằng năm có 100% đạt yêu cầu trở lên; 76,79% khá, giỏi (47,5% giỏi).

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Trần Duy Hưng yêu cầu: Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị 124, Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; Quy chế giáo dục chính trị tại đơn vị; Nghị quyết số 248 của Đảng ủy Tổng cục về tăng cường lãnh đạo nâng cao chất lượng GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới. Nắm chắc nội dung, chương trình DGCT hàng năm của Tổng cục Chính trị, xác định nội dung GDCT phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị, vận dụng linh hoạt, kết hợp hiệu quả các hình thức GDCT; khai thác, sử dụng hiệu quả kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các thiết chế văn hóa ở đơn vị cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị, Đề án, đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục chính trị trong tình hình mới.

Tin, ảnh: VIỆT HÀ