Thời gian qua, toàn Tổng cục đã khai thác trên 51,1 triệu km xe chạy và 502.675 giờ máy hoạt động, bảo dưỡng định kỳ, bảo quản SSCĐ, bảo quản niêm cất 25.644 lượt xe; tập huấn, huấn luyện và bồi dưỡng cho 8.232 lượt cán bộ, nhân viên kỹ thuật trực tiếp khai thác, sử dụng VKTBKT; tổ chức các hội thi, hội đồng kiểm tra đánh giá kỹ năng nghề theo đúng quy chế và thời gian quy định; bảo đảm đầy đủ trang thiết bị quân y cho bệnh viện dã chiến cấp 2 tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Nam Xu đăng; kiểm tra 49 lượt đơn vị, kiểm định thiết bị an toàn, huấn luyện công tác an toàn – bảo hộ lao động cho 39.436 lượt người lao động, kiểm tra an toàn điện, chống sét, hạn chế thấp nhất tai nạn lao động; 100% máy tính các cơ quan đơn vị được làm sạch vi rút và cài đặt phần mềm diệt vi rút có bản quyền của Bộ Tư lệnh 86; phát động CVĐ “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”; tích cực thực hành tiết kiệm, toàn Tổng cục đã tiết kiệm 810.312 lít xăng dầu, 204.783 kWh điện, 26.119 giờ công lao động, 41 tấn vật tư các loại tương đương 38.892,1 triệu đồng…

leftcenterrightdel

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện CVĐ 50.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, TCHC tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện hệ thống văn bản pháp quy về công tác quản lý VKTBKT, bảo đảm 100% số VKTBKT các chuyên ngành đều được đăng ký quản lý chặt chẽ; quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật; triển khai toàn diện việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý kỹ thuật, chỉ huy điều hành; phấn đấu 100% các kho kỹ thuật, kho tổng hợp bảo đảm yêu cầu cất chứa, dự trữ cho các nhiệm vụ; bảo đảm an toàn VKTBKT, vệ sinh lao động, an toàn thông tin và an toàn giao thông…

Dịp này, TCHC đã trao Bằng khen tặng 18 tập thể, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện CVĐ 50.

Tin, ảnh: THANH THÚY