leftcenterrightdel

Đoàn kiểm tra việc sắp đặt doanh cụ trong phòng ở của bộ đội tại Lữ đoàn Xe tăng 201. 

Kết quả kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã quán triệt tốt Chỉ thị số 2505/CT-HC ngày 25-12-2020 của Chủ nhiệm TCHC về việc tổ chức Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” các trung, lữ đoàn khối đơn vị binh chủng, kỹ thuật thuộc các quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng và Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng năm 2021. Trên cơ sở đó, hai đơn vị đã ra nghị quyết chuyên đề, thành lập Ban tổ chức, Ban chỉ đạo Hội thi, phát động phong trào thi đua trong toàn lữ đoàn; phân công từng nội dung chuẩn bị cho cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau tạo sự lan tỏa Hội thi đến các cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, chiến sĩ.

leftcenterrightdel
Chiến sĩ của Lữ đoàn Xe tăng 201 chăm sóc khuôn viên doanh trại. 

Các đơn vị đã tập trung đầu tư cả về sức người, sức của để củng cố, sửa chữa, bổ sung, chỉnh trang và làm mới nhiều hạng mục công trình, nơi làm việc, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ, khu tăng gia, chăn nuôi tập trung, hệ thống bồn hoa cây cảnh, bảng tin, phòng Hồ Chí Minh, khu nhà ăn, nhà bếp…; chú trọng phát triển diện tích trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan môi trường; quy hoạch xây dựng khuôn viên văn hóa quân nhân, tạo nơi nghỉ ngơi, thư giãn thoải mái cho bộ đội; duy trì nghiêm việc sắp xếp trật tự nội vụ vệ sinh bảo đảm chính quy, thống nhất… theo 6 nội dung, 24 tiêu chí của Hội thi. Qua đó, tạo bước chuyển biến rõ nét trong xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp. Tính đến giữa tháng 6-2021, các đơn vị đã chuẩn bị được 80-85% nội dung công việc phục vụ Hội thi.

Trên cơ sở kiểm tra thực tế, kết hợp văn bản báo cáo của đơn vị, Thiếu tướng Lê Hồng Dũng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực chuẩn bị Hội thi của các đơn vị. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát các nội dung, tiêu chí Hội thi, rà soát, hoàn thiện, khắc phục những việc chưa làm được đoàn kiểm tra chỉ ra. Tiếp tục củng cố, hoàn thành các nội dung công việc còn lại so với kế hoạch sẵn sàng tham gia Hội thi đạt thành tích cao.  

Tin, ảnh: THANH TÚ