Để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 6, đề nghị Cơ quan Chính trị các đơn vị tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung: Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của trên về nhiệm vụ ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 6, trọng tâm là: Công điện số 54/TK ngày 8-11-2019 của Bộ Tổng Tham mưu về ứng phó, khắc phục hậu quả Bão số 6; Hướng dẫn số 267/HD-CT ngày 28-2-2019 của Tổng cục Chính trị về CTĐ, CTCT trong phòng, chống thiên tai, thảm họa, tìm kiếm, cứu hộ-cứu nạn năm 2019. Chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt nhiệm vụ, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo dõi nắm chắc diễn biến tình hình mưa bão, phối hợp rà soát, kiểm tra các phương tiện tàu thuyền, lồng bè, lều chòi nuôi trồng thủy sản, công trình thủy điện, hồ đập, kho tàng, doanh trại, khu dân cư ven biển, vùng thấp trũng, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, sập đổ công trình... để có phương án bảo đảm an toàn. Chủ động rà soát kế hoạch, làm tốt công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang bị, sẵn sàng cơ động ứng phó, khắc phục hậu quả tìm kiếm-cứu nạn khi có tình huống. Bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho đơn vị, lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ. Tích cực giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả do bão gây ra, nhất là các gia đình bị thiệt hại nặng, có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách; thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách, chấp hành nghiêm kỷ luật; phối hợp với báo, đài Trung ương, địa phương tuyên truyền, đưa tin các hoạt động của quân đội tham gia giúp đỡ nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 6... 

CHU ANH