Trong 5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng của Tổng Công ty luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, quán triệt các chỉ thị của cấp trên để lấy đó làm động lực thúc đẩy, phát huy sức mạnh tổng hợp, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Trong đó, Tổng Công ty đã có nhiều giải pháp trong tổ chức sản xuất phù hợp với đặc thù của từng khu mỏ và từng đơn vị; áp dụng triệt để các biện pháp quản lý kỹ thuật công nghệ trong khai thác, sàng tuyển chế biến than; công tác quản lý cũng có nhiều cách làm sáng tạo, góp phần nâng cao năng lực quản trị, năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh, duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Hằng năm, sản lượng khai thác than của Tổng Công ty năm sau luôn cao hơn năm trước, trung bình đạt 5,2 triệu tấn/năm, cao hơn trung bình giai đoạn 2009-2014 (4,5 triệu tấn/năm).

leftcenterrightdel
Thượng tướng Lê Chiêm phát biểu tại đại hội.

Đặc biệt, năm 2018 sản lượng khai thác than của Tổng Công ty cao nhất từ trước đến nay, đạt hơn 5,8 triệu tấn, chiếm 15% sản lượng khai thác than toàn quốc. Riêng 9 tháng đầu năm 2019, Tổng Công ty đã sản xuất được gần 4,7 triệu tấn, gần bằng sản lượng khai thác cả năm 2014. Thu nhập bình quân của người lao động đạt hơn 13 triệu đồng/người/tháng. Cùng với đó, công tác huấn luyện, bảo đảm an toàn ngày càng được chú trọng, số vụ tai nạn lao động so với giai đoạn 2009 - 2014 giảm sâu cả về số vụ và số người. Ngoài ra, Tổng Công ty cũng triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo...

Phát biểu tại đại hội, Thượng tướng Lê Chiêm đánh giá cao quyết tâm thi đua, những mô hình, nhân tố mới, cách làm hay, hiệu quả của Tổng Công ty Đông Bắc, xứng đáng được tiếp tục phổ biến, nhân rộng trong toàn quân, nhất là trong khối doanh nghiệp quân đội.

Thượng tướng Lê Chiêm cũng biểu dương và chúc mừng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng của Tổng Công ty trong 5 năm qua. Với tinh thần đó, nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong thời gian tới, Thượng tướng Lê Chiêm đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cấp và toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động trong Tổng Công ty Đông Bắc tiếp tục quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về sản xuất kinh doanh, thi đua, khen thưởng. Để từ những thành tích đã đạt được, trong giai đoạn 2019-2024, phong trào thi đua quyết thắng của Tổng Công ty sẽ tiếp tục phát triển, giành được nhiều thành tích mới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Lê Chiêm trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Đại tá Phương Kim Minh.

Trong khuôn khổ Đại hội, lãnh đạo Tổng Công ty Đông Bắc đã trao Cờ thi đua tặng 5 tập thể, 130 bằng khen tặng 8 tập thể và 122 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng của Tổng Công ty giai đoạn 2014-2019. Đại tá Phương Kim Minh, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty cũng đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Tin, ảnh: MINH HIẾU