Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, căn cứ chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ công tác hằng năm, Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, lãnh đạo Ban Quản lý Lăng đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) bảo đảm phù hợp thực tế của cơ quan, đơn vị. Kịp thời kiện toàn Hội đồng TĐKT các cấp và nêu cao trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong đề xuất với cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị về công tác TĐKT. Các cơ quan, đơn vị trong Ban Quản lý Lăng duy trì tốt nền nếp hoạt động TĐKT, tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, đánh giá, nhận xét thi đua và xác định nội dung, biện pháp, chỉ tiêu thi đua để chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức trong thời gian tiếp theo.

leftcenterrightdel
Đại tá Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Phong trào thi đua đã khích lệ, cổ vũ, động viên đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên kỹ thuật thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiên cứu khoa học, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ y tế giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt năm 2018, sau nhiều năm nghiên cứu, triển khai, Ban Quản lý Lăng đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các nhà khoa học trong nước và các chuyên gia Liên bang Nga hoàn thành Dự án VN01, sản xuất thành công bộ quần áo đặc biệt tại Việt Nam phục vụ cho nhiệm vụ giữ gìn thi hài Bác, được Hội đồng Khoa học y tế cấp Nhà nước đánh giá cao.

Giai đoạn 2015-2020, nhiều tập thể, cá nhân Ban Quản lý Lăng có thành tích trong các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Trưởng ban Ban Quản lý Lăng ghi nhận, khen thưởng. 

Trong giai đoạn 2020-2025, Đảng ủy Đoàn 969 xác định: Tập trung đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành tổ chức phong trào thi đua, thực hiện công tác khen thưởng theo hướng thực chất, hiệu quả, vững chắc. Có lộ trình, biện pháp hiệu quả để tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến; gắn chặt thi đua với khen thưởng; chủ động, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, thành tích xuất sắc làm cho phong trào thi đua thực sự là động lực thúc đẩy các cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Thực hiện chặt chẽ công tác khen thưởng, khen thưởng phải gắn với thi đua, bảo đảm đúng quy trình, dân chủ quy định; tập trung khen thưởng những tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ và thực sự tiêu biểu; công tác khen thưởng phải động viên được ý chí quyết tâm của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng, TS Bùi Hải Sơn, Quyền trưởng Ban quản lý Lăng trao bằng khen tặng các điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Nhân dịp này, Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Ban quản lý Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) cùng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG