* Gần 2.150 chuyến phương tiện vận chuyển quân an toàn trong tuyển quân đợt 2 năm 2012

QĐND - Thượng tướng Trương Quang Khánh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có ý kiến chỉ đạo triển khai nghiêm túc, đầy đủ nội dung kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc,  Phó thủ tướng Chính phủ tại hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng năm 2012 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 4-2012. Theo đó, Bộ Quốc phòng giao Tổng cục Kỹ thuật-Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Cuộc vận động 50 chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tổ chức thực hiện. Toàn quân tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông và các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; nỗ lực phấn đấu thực hiện, hoàn thành các mục tiêu “Năm An toàn giao thông 2012” đã đề ra; góp phần đạt mục tiêu chung của cả nước là giảm tai nạn giao thông từ 5% đến 10% trong 3 tháng cuối năm 2012. Các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” đạt ý nghĩa giáo dục; nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông và thực hiện văn hóa giao thông; kiểm tra, báo cáo, sơ kết rút kinh nghiệm thực hiện “Năm An toàn giao thông 2012”, làm cơ sở để thực hiện tốt trong năm 2013 và những năm tiếp theo. 

* Trong tuyển quân đợt 2 năm 2012, các đơn vị đã tổ chức vận chuyển quân bằng đường bộ, đường thủy với 2.148 chuyến (2.137 chuyến xe ô tô, 11 chuyến ghe, tàu), vận chuyển chiến sĩ mới của 5 đơn vị trên đường sắt (Quân chủng Phòng không-Không quân, Quân chủng Hải quân, Bộ tư lệnh Đặc công, Bộ tư lệnh Hóa học và Tổng cục Kỹ thuật) bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Quân khu 2 tổ chức thực hiện thí điểm thuê phương tiện vận chuyển chiến sĩ mới bằng ngân sách địa phương, đã phát huy được vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị các cấp của địa phương cùng tham gia. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện đã bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc, như địa phương bị động trong dự toán ngân sách vận chuyển; mỗi huyện phải giao quân cho từ 5 đến 6 đơn vị nhận quân, nên việc cử cán bộ tham gia gặp khó khăn… Phương thức này phù hợp hơn với các địa phương có điều kiện về phương tiện vận chuyển và địa bàn giao quân gần; đối với một số đơn vị tuyển quân ở nhiều địa phương trong cả nước như: Quân chủng Phòng không-Không quân, Quân chủng Hải quân, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các binh chủng…, thì khó thực hiện. Thời gian tới, Quân khu 2 sẽ tổ chức rút kinh nghiệm, báo cáo Bộ Quốc phòng quyết định.

Hương Hồng Thu, Anh Quân