Dự tọa đàm có các đồng chí: Trung tướng Trần Văn Vương, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; Thiếu tướng Bùi Tố Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó chính ủy Quân chủng PK-KQ; đại biểu lãnh đạo chỉ huy, ủy ban kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc Quân chủng PK-KQ.

leftcenterrightdel

Trung tướng Trần Ngọc Quyến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không – Không quân phát biểu tại tọa đàm. 

 

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự tọa đàm.

Với chủ đề “Công tác kiểm tra, giám sát với nhiệm vụ xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay”, các đại biểu dự tọa đàm đã sôi nổi trao đổi, thảo luận làm rõ vị trí, vai trò, nội dung, biện pháp của công tác kiểm tra, giám sát với nhiệm vụ xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay.

Hầu hết các ý kiến đều khẳng định: Thời gian qua, cấp ủy, tổ chức Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Quân chủng PK-KQ luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định, nghị quyết, kết luận, quy chế về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện công tác kiểm tra, giám sát, hoàn thành tốt kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; tăng cường đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và cán bộ, đảng viên; xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel

Đại tá Vũ Ngọc Hoàng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân trình bày đề dẫn tọa đàm.

 

leftcenterrightdel

Quang cảnh tọa đàm.

Bên cạnh đó, các ý kiến tham luận cũng nêu một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; đề ra giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát ở các cơ quan, đơn vị.

Các ý kiến thống nhất cho rằng, thời gian tới, cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và hướng dẫn triển khai thực hiện của ủy ban kiểm tra các cấp; đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp; thực hiện đồng bộ công tác kiểm tra và công tác giám sát theo quan điểm “Giám sát phải mở rộng”, “Kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”; chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, người chỉ huy trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Chủ động nắm tình hình, kịp thời kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm; xem xét giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, thủ tục.

leftcenterrightdel
Trung tướng Trần Văn Vương, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương và Trung tướng Trần Ngọc Quyến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân trao đổi cùng các đại biểu dự tọa đàm.

Phát biểu tại tọa đàm, Trung tướng Trần Ngọc Quyến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ khẳng định: Kiểm tra, giám sát là một nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát chính là làm cho các tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, uy tín lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Để công tác kiểm tra, giám sát trong các cơ quan, đơn vị đạt hiệu quả, góp phần xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; đồng chí Chính ủy Quân chủng PK-KQ yêu cầu: Cấp ủy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, nghị quyết, quy chế, quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp và mọi cán bộ, đảng viên.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự tọa đàm chụp ảnh lưu niệm.

Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra và đội ngũ cán bộ kiểm tra cần nắm vững chức năng, nhiệm vụ và các quy định; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chủ động tham mưu, đề xuất, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ. Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên, khi có dấu hiệu vi phạm, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm từ sớm. Phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Kiểm tra với các cơ quan pháp chế, kịp thời xem xét, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại và các vụ việc kỷ luật bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đúng thẩm quyền, quy trình, thủ tục. Xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, góp phần xây dựng các tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

  Tin, ảnh: KIM ANH - DƯƠNG TOÀN