Trong thời gian học tập tại trường, các học viên quân đội hai nước bạn Lào và Campuchia đã được bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng Việt Nam và một số nội dung khoa học xã hội và nhân văn cần thiết gắn với hoạt động quân sự; xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học, phẩm chất chính trị, đạo đức và tác phong công tác.

leftcenterrightdel
Trao bằng tốt nghiệp cho các học viên Lào.

Ngoài ra các học viên còn được trang bị những kiến thức thuộc các lĩnh vực khoa học cơ bản, cơ sở, chuyên ngành thông tin, bảo đảm cho các sĩ quan khi ra trường có đủ khả năng để làm tốt công tác tham mưu, tổ chức quản lý, chỉ huy, huấn luyện phân đội thông tin và khai thác có hiệu quả các trang thiết bị thông tin liên lạc có trong biên chế của Quân đội nhân dân Lào, Quân đội Hoàng gia Campuchia, đồng thời có khả năng tự học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ, đáp ứng được yêu cầu phát triển của chiến tranh hiện đại.

Kết thúc khóa học, 100% học viên tốt nghiệp đạt khá và giỏi, trong đó có 1 học viên tốt nghiệp loại giỏi.  

Tin, ảnh: MAI ĐÔNG - TRƯỜNG SINH