Trong thời gian 12 ngày, các học viên được truyền đạt 14 chuyên đề về: Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chiến lược QP-AN; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình hiện nay và những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; công tác xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh và cấp huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc. Một số kiến thức về Luật QP-AN quốc gia, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật lực lượng dự bị động viên, Luật biên giới quốc gia và Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Thứ tự các bước chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương vào các trạng thái quốc phòng, chuyển hoạt động của LLVT trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Nội dung phương pháp soạn thảo hệ thống văn kiện chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương từ thời bình sang thời chiến và luyện tập bắn súng K54 bài 1...

leftcenterrightdel
Quang cảnh lớp học. 

Kết thúc khóa học, các học viên được kiểm tra đánh giá kết quả và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành bồi dưỡng kiến thức QP-AN cán bộ đối tượng 3.

Tin, ảnh: KHẮC CƯỜNG – CHIẾN VĂN