Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ của tỉnh Hà Nam 2023 với đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”, được tiến hành qua 3 giai đoạn, với 7 vấn đề huấn luyện.

Phát biểu khai mạc diễn tập, đồng chí Lê Thị Thủy, Bí thư tỉnh ủy Hà Nam nhấn mạnh, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Nam năm 2023 có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần tăng cường sức mạnh khu vực phòng thủ và khả năng tác chiến của lực lượng vũ trang; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, nâng cao một bước về năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng và vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, góp phần làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

leftcenterrightdel

Đồng chí Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy mở rộng ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. Ảnh: KIM NGỌC 

Thông qua diễn tập nhằm thực hiện tốt việc vận hành đồng bộ cơ chế, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, phát huy vai trò làm tham mưu của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh trong xây dựng và tác chiến khu vực phòng thủ. Đồng thời kiểm tra, bồi dưỡng trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử lý, giải quyết các tình huống về quốc phòng, an ninh xảy ra trên địa bàn, kiểm tra trình độ huấn luyện chiến đấu và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng vũ trang...

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự khai mạc diễn tập. Ảnh: KIM NGỌC 
leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy mở rộng ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. Ảnh: KIM NGỌC 

Để cuộc diễn tập đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí Lê Thị Thủy yêu cầu các lực lượng tham gia diễn tập cần nghiên cứu vận dụng một cách sáng tạo quan điểm, đường lối, chiến lược về quốc phòng và an ninh của Đảng trong tình hình mới vào điều kiện thực tế của ngành và địa phương để giải quyết các tình huống theo yêu cầu diễn tập của Ban Chỉ đạo, bảo đảm tính nguyên tắc, lý luận và thực tiễn cao.

Đây là cuộc diễn tập có quy mô lớn, huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia, thực hiện ở nhiều địa bàn; nội dung diễn tập có những vấn đề mới; đặc biệt các nội dung thực binh, thực hành có bắn đạn thật, sử dụng đạn hơi, thuốc nổ đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng tham gia diễn tập phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, xây dựng ý chí, quyết tâm, đoàn kết, thống nhất cao, tiến hành theo đúng phương án, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật. Chấp hành nghiêm các quy định về bảo mật thông tin, quản lý chặt chẽ các văn kiện, tài liệu trong quá trình diễn tập. Sau diễn tập khẩn trương bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ.

DUY ĐÔNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.