Sau khi kiểm tra doanh trại, nơi ăn ở của cán bộ, học viên và nghe lãnh đạo Học viện báo cáo tình hình, Thượng tướng Trần Đơn ghi nhận, biểu dương kết quả mà học viên đã đạt được trong năm 2020, nhất là trên các mặt công tác như: Đào tạo thường xuyên, đào tạo và hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị cho hơn 3.000 cán bộ trong toàn quân, tổ chức đại hội Đảng các cấp trong học viện, thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, đầu tư xây dựng cơ bản...

leftcenterrightdel
Thượng tướng Trần Đơn kiểm tra hoạt động thư viện của Học viện Lục quân.

Về phương hướng thời gian tới, Thượng tướng Trần Đơn yêu cầu Học viện tiếp tục quán triệt, vận dụng sáng tạo các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, đề ra chương trình, kế hoạch phát triển phù hợp cho học viên; trong quá trình xây dựng nhà trường thông minh cần chú trọng vấn đề then chốt là xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, cùng với đẩy mạnh đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ hiện đại; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tiếng Anh cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên; tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng Đảng bộ Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. 

Tin, ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG