Qua kiểm tra thực tiễn và nghe lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và công tác thực hiện nhiệm vụ Tết Canh Tý 2020, Thượng tướng Trần Đơn biểu dương, đánh giá cao các đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ Tết Canh Tý 2020.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Trần Đơn tặng quà cho đại diện Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh.

Chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, Thượng tướng Trần Đơn lưu ý để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần làm tốt công tác giáo dục, quản lý tư tưởng, nâng cao chất lượng huấn luyện, quản lý tốt kỷ luật, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác biên phòng. Trong thực hiện nhiệm vụ Tết Canh Tý 2020, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, nêu cao cảnh giác, phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết tốt các tình huống, giữ vững an ninh trật tự. Các đơn vị cần chú ý bảo đảm tốt chế độ tiêu chuẩn cho cán bộ, chiến sĩ; tổ chức các hoạt động vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao và an toàn giao thông, gắn với hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chuẩn bị tốt đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; đồng thời cùng với địa phương chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn.

Tin, ảnh: NGUYỄN ĐỨC THẮNG