Qua kiểm tra thực tế, nghe đại diện Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 2 và lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn 604 báo cáo, Thượng tướng Phan Văn Giang đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của cán bộ, chiến Lữ đoàn 604 nói riêng và Quân khu 2 nói chung thời gian qua trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị VMTD.

leftcenterrightdel
Đội ngũ cán bộ chủ chốt Lữ đoàn 604 đón Thượng tướng Phan Văn Giang.

Lữ đoàn 604 được Bộ Tổng Tham mưu chọn là một trong những đơn vị xây dựng điểm VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu” trong toàn quân. Chấp hành quyết định và hướng dẫn của cơ quan cấp trên, Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn 604 đã chủ động triển khai nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm. Tổ chức xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cấp xây dựng kế hoạch đồng bộ, thống nhất từ trên xuống dưới, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ từng đơn vị, có lộ trình phù hợp và tính khả thi cao. Các cơ quan lữ đoàn đã tích cực hướng dẫn, chỉ đạo đơn vị thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng đơn vị điểm với các chỉ tiêu cụ thể gắn sát đặc điểm, đặc thù từng đơn vị. Cấp ủy, chỉ huy các cấp của lữ đoàn đã mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng giáo dục quân nhân, thống nhất nhận thức, củng cố quyết tâm, xác định tốt trách nhiệm về xây dựng đơn vị điểm bằng nhiều hình thức.

Nét nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ xây điểm thời gian qua của lữ đoàn là chủ động bổ sung, hoàn thiện và luyện tập thành thục các kế hoạch, phương án; thường xuyên kiện toàn lực lượng trực SSCĐ của quân khu, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm TTLL cả thường xuyên và cơ động cho quân khu chỉ huy, chỉ đạo các đơn vị đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết quả bảo đảm thông tin liên lạc thường xuyên đều vượt chỉ tiêu yêu cầu nghị quyết đề ra. Chỉ huy các cấp đã tăng cường kiểm tra, kịp thời khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Thực hiện tốt công tác tổ chức hội thao sau mỗi khoa mục gắn với đẩy mạnh các hoạt động thi đua như phong trào: “Chuẩn động tác, đẹp đội hình”, “Thu đúng, thu đủ, làm chủ khí tài”; ‘Tuyến dây thanh niên tự quản”, “Kíp xe thanh niên”... Tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc ở từng cấp ngay từ tuần đầu, tháng đầu huấn luyện.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Phan Văn Giang chủ trì buổi kiểm tra.

Kết quả huấn luyện được nâng lên vững chắc đáp ứng tốt chỉ tiêu, định mức trong huấn luyện. Kết quả kiểm tra kết thúc các khoa mục đều đạt  80% trở lên khá giỏi.

Kết luận buổi kiểm tra, Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 2 và cấp ủy, chỉ huy các cấp Lữ đoàn 604 tiếp tục làm tốt công tác quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức, nắm chắc nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm; phát huy vai trò của các tổ chức, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; nắm chắc và giải quyết tốt tình hình tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Phan Văn Giang, kiểm tra kíp trực tại Tổng trạm thông tin thuộc Lữ đoàn 604.
leftcenterrightdel
Thượng tướng Phan Văn Giang, kiểm tra thiết bị bảo đảm thông tin liên lạc tại Lữ đoàn 604.

Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ; khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế, nhất là trong công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Chủ động củng cố xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp. Từng bước đầu tư cơ sở vật chất, doanh trại, hệ thống biển bảng chính quy theo quy định bảo đảm thống nhất, bền, đẹp; chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm, kịp thời rút kinh nghiệm để chấn chỉnh và đề ra biện pháp khắc phục, tổ chức biểu dương khen thưởng kịp thời, nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn đơn vị.

Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu: Trên cơ sở những kết quả kết quả đã đạt được trong thực nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm, chỉ huy đơn vị cần tập trung giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được; tích cực, đột phá khắc phục triệt để các khâu yếu, mặt yếu để tạo nên tính toàn diện, vững chắc trong triển khai và thực hiện các nhiệm vụ, làm tiền đề tạo nên sức mạnh đơn vị, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: DUY HỒNG