Cùng tham gia đoàn có Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3 và các cơ quan chức năng BQP.

Sau khi kiểm tra thực tế tại Tiểu đoàn 162 và nghe lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu 3, chỉ huy Lữ đoàn 242 báo cáo, Thượng tướng Phan Văn Giang đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của cán bộ, chiến Lữ đoàn 242 nói riêng và Quân khu 3 nói chung thời gian qua trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị VMTD. Năm 2018, Lữ đoàn 242 được Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 chọn xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” trong toàn quân.

Quán triệt và thực hiện các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 242 và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã ra nghị quyết chuyên đề, xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đồng bộ ở tất cả các cấp; xác định rõ nội dung, biện pháp, thời gian cụ thể; tập trung vào nhiệm vụ chính trị trung tâm, đột phá khắc phục khâu yếu, mặt yếu, tạo chuyển biến đồng bộ, vững chắc, có chiều sâu trên các mặt công tác. Nổi bật là: Chất lượng huấn luyện từng bước được nâng lên; đơn vị chú trọng huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm, huấn luyện chiến thuật phòng ngự bờ biển; kết hợp giữa huấn luyện với rèn luyện thể lực, khả năng cơ động cho bộ đội. Kết quả huấn luyện năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, các nội dung đều 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% khá giỏi; diễn tập chỉ huy-cơ quan một bên một cấp trên bản đồ và ngoài thực địa có một phần thực binh, bắn đạn thật đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối. Lữ đoàn không có trường hợp đào bỏ ngũ, vi phạm kỷ luật nghiêm trọng; tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường của đơn vị giảm xuống dưới 0,05%(giảm 0,33% so với năm 2016 và giảm 0,06% so với năm 2017); 100% cán bộ, chiến sĩ tư tưởng ổn định, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2018, Lữ đoàn 242  được BQP tặng danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”.

leftcenterrightdel

Đội ngũ cán bộ chủ chốt Lữ đoàn 242 đón Thượng tướng Phan Văn Giang.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Phan Văn Giang kiểm tra vũ khí trang bị bảo đảm công tác huấn luyện tại Tiểu đoàn 162 (Lữ đoàn 242).

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 3 và cấp ủy, chỉ huy các cấp Lữ đoàn 242 tiếp tục làm tốt công tác quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức, nắm chắc nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm; phát huy vai trò của các tổ chức, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; nắm chắc và giải quyết tốt tình hình tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ; khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế, nhất là trong công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; kịp thời phát hiện biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến nhân rộng trong toàn đơn vị.

Trên cơ sở kết quả đạt được của Lữ đoàn 242, Thượng tướng Phan Văn Giang mong muốn Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 3 tiếp tục phổ biến, nhân rộng cách làm của Lữ đoàn 242 trong các cơ quan, đơn vị trong toàn quân khu, qua đó góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị VMTD chất lượng, đồng đều, vững chắc từ cơ sở.

Tin, ảnh: DUY HỒNG