leftcenterrightdel
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. 

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Oanh, Cục trưởng Cục Nhà trường đã báo cáo, làm rõ kết quả xây dựng tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của cục trong thời gian qua. Hiện nay, 100% cán bộ của Cục Nhà trường có trình độ đại học trở lên, trong đó trình độ sau đại học đạt 91,11%, riêng trình độ tiến sĩ đạt 31,11%. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, trong 7 tháng đầu năm 2021, Cục Nhà trường đã làm tốt công tác tham mưu, ban hành các văn bản chỉ đạo; tích cực đổi mới chương trình, nội dung đào tạo, nâng cao chất lượng học ngoại ngữ, truyền thụ kinh nghiệm thực tiễn cho học viên; tổ chức 14 lớp tập huấn, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ quản lý giáo dục, chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin, kỹ năng mềm cho hơn 1.100 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, đạt kết quả tốt.

Cục cũng tích cực, chủ động tham mưu, tổ chức tiến hành công tác tuyển sinh quân sự (TSQS), trong đó đã kịp thời đề xuất với thủ trưởng BTTM về phương án TSQS trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19; chỉ đạo 6 trường cử hơn 200 cán bộ tham gia kiểm tra công tác coi thi kỳ thi THPT tại 4 tỉnh theo đề nghị của Bộ GD-ĐT; chỉ đạo tổ chức giao, nhận hồ sơ tuyển sinh giữa ban tuyển sinh các địa phương, đơn vị với các trường chặt chẽ, đúng quy định. Ngoài ra, công tác kiểm tra, phúc tra, khảo thí và bảo đảm chất lượng đào tạo; công tác hợp tác đào tạo..., cũng được tiến hành đúng kế hoạch, đạt kết quả tốt. Cục Nhà trường đã xác định cụ thể phương hướng, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8-2021; nêu lên một số kiến nghị, đề xuất để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác GD-ĐT.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt thủ trưởng BTTM, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương ghi nhận, biểu dương sự cố gắng và những kết quả đạt được của Cục Nhà trường trong thời gian qua. Cho rằng từ nay đến hết năm 2021 thời gian không còn dài, song nhiệm vụ còn nhiều và rất nặng nề, do đó đồng chí Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu Cục Nhà trường phải đề cao quyết tâm, trách nhiệm, chủ động, tích cực tổ chức thực hiện nhằm đạt kết quả cao nhất.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi làm việc. 

Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng nhấn mạnh, Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đã xác định xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Để xây dựng quân đội hiện đại, theo đồng chí Tổng Tham mưu trưởng, một trong những yêu cầu quan trọng là phải có con người hiện đại, đây là nhiệm vụ đặt ra đối với công tác GD-ĐT trong quân đội. Do đó, Cục Nhà trường cần tiếp tục nghiên cứu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng GD-ĐT và xây dựng các nhà trường quân đội; tập trung mọi nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong toàn quân hoàn chỉnh các chiến lược, đề án, báo cáo các cấp xem xét, quyết định. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý, việc xây dựng các chiến lược, đề án phải sát với nhiệm vụ của quân đội, thực trạng các học viện, nhà trường và sự phát triển của khoa học công nghệ, để các đề án, chiến lược vừa phát huy tốt tác dụng, vừa có sức sống lâu dài.

Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng cũng yêu cầu Cục Nhà trường cần căn cứ vào diễn biến dịch Covid-19 để đề xuất phương án xét TSQS năm 2021 bảo đảm chặt chẽ, đúng quy chế, không để xảy ra sai sót; chỉ đạo, hướng dẫn các trường tiếp nhận học viên về dự thi, nhập học, bàn giao học viên tốt nghiệp về các đơn vị, chuẩn bị tốt các điều kiện khai giảng năm học 2021-2022 đúng kế hoạch, an toàn, không để dịch Covid-19 lây lan vào các học viện, nhà trường. Bên cạnh đó, Cục cần tập trung bồi dưỡng, nâng cao trình độ, phương pháp, tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ, đồng thời nâng cao khả năng tham mưu chiến lược trong công tác GD-ĐT. Đối với các kiến nghị, đề xuất của Cục Nhà trường, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương giao các cơ quan chức năng BTTM tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Tin, ảnh: HOÀNG HÀ