leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Khối trưởng Khối thi đua các Bộ, ngành Nội chính Trung ương, chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và đại diện các Bộ, ngành trong Khối thi đua Nội chính Trung ương, lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, phát biểu tại hội nghị

Năm 2020 lãnh đạo các Bộ, ngành Khối thi đua Nội chính Trung ương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, có những định hướng, đưa ra các chủ trương chiến lược để lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kép theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời ứng phó hiệu quả với tình hình thực tế và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác TĐKT bám sát nhiệm vụ chính trị, tạo sự chuyển biến tích cực, đạt hiệu quả tốt. Phong trào thi đua được tổ chức sôi nổi, đa dạng hình thức phong phú về phương pháp, có nhiều cải tiến, đổi mới, sáng tạo, tạo hiệu ứng, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng tham gia; trở thành động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, điểm sáng nhất phong trào thi đua năm 2020 của các Bộ, ngành là việc tổ chức thành công, ý nghĩa, ấn tượng Đại hội Thi đua yêu nước, nổi bật nhất là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Tòa án Nhân dân tối cao. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện hàng trăm gương người tốt, việc tốt, mô hình mới, cách làm hay, mang lại hiệu quả, đặc biệt là những tấm gương đã anh dũng hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ của chiến sĩ Công an, Quân đội.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp nhận nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua các Bộ, ngành Nội chính Trung ương năm 2021.

Năm 2021 các Bộ, ngành Nội chính Trung ương, đặc biệt là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và bầu cử Quốc hội Khoá XV. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tư tưởng của cấp ủy đảng, chính quyền, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của đơn vị, tạo bước đột phá, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tổ chức phát động phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức thi đua phải phong phú, đa dạng, thiết thực, hướng vào việc giải quyết những vấn đề cấp bách, khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế của từng bộ, ngành trong Khối; tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” cũng như phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” do Thủ tướng Chính phủ phát động; chú trọng làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhận rộng, biểu dương, tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các mô hình mới...

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, nhất trí với các ý kiến thảo luận và khẳng định: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định: Toàn quân chấp hành nghiêm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nơi nào khó khăn nhất, quân đội phải có mặt. Phấn đấu năm 2021 đạt kết quả cao hơn năm 2020, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2021-2025. Tinh thần ấy sẽ được quán triệt, thực hiện nghiêm túc trong các hoạt động của công tác TĐKT của Bộ Quốc phòng, góp phần cùng với các bộ, ngành tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong Khối thi đua.

Tại hội nghị, sau khi tiếp nhận Khối trưởng Khối thi đua các Bộ, ngành Nội chính Trung ương năm 2021, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, phát động ký kết giao ước thi đua năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, nêu gương, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”.

leftcenterrightdel
 Đại diện các Bộ, ngành ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Hội nghị cũng thống nhất đề nghị Chính phủ tặng cờ Thi đua 2 đơn vị và bằng khen 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Tin, ảnh: HÀ KHÁNH