QĐND Online - Sáng 27-5, Cục Quân y (Bộ Quốc phòng) cho biết, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 214/QĐ-BQP về việc đổi tên các đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội. Theo đó, từ ngày 23-1-2014, các bệnh viện, viện chuyên ngành y-dược trong Quân đội đổi tên như sau:

Bệnh viện được bổ sung thêm từ “quân y”. Ví dụ: Bệnh viện 103 thành Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y), Bệnh viện 354 thành Bệnh viện Quân y 354 (Tổng cục Hậu cần)… Riêng Bệnh viện Quân – Dân miền Đông thành Bệnh viện Quân dân y miền Đông trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 7; Viện Y học hàng không thành Viện Y học Phòng không-Không quân trực thuộc Cục Hậu cần, Quân chủng Phòng không-Không quân; Trung tâm Kiểm nghiệm, Nghiên cứu dược và thiết bị y tế Quân đội thành Viện Kiểm nghiệm, nghiên cứu dược và trang thiết bị y tế Quân đội trực thuộc Cục Quân y, Bộ Quốc phòng. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vẫn giữ nguyên tên gọi.

Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y).

 

Các đơn vị y học dự phòng trong Quân đội được đổi tên như sau: Viện Vệ sinh phòng dịch Quân đội thành Viện Y học dự phòng Quân đội (Cục Quân y, Bộ Quốc phòng); Trung tâm Y tế dự phòng phía Nam thành Trung tâm Y học dự phòng Quân đội phía Nam (Cục Quân y, Bộ Quốc phòng). Các đội vệ sinh phòng dịch của quân khu, quân đoàn được đổi tên thành Đội y học dự phòng trực thuộc cục hậu cần các quân khu, quân đoàn.

Theo Cục Quân y, vừa qua vẫn còn hiện tượng gọi tên các đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội chưa đúng như quyết định. Việc gọi tên chính xác, nhất là với các bệnh viện Quân đội không những tạo sự thống nhất, mà còn góp phần nâng cao vinh dự, trách nhiệm của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và xây dựng, củng cố thương hiệu của các bệnh viện trong quân đội.

Tin, ảnh: PHƯƠNG HIỀN