Thể lệ Cuộc thi như sau:

1. Tên gọi: Cuộc thi tìm hiểu truyền thống “80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân” (Cuộc thi).

2. Đối tượng dự thi: Công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài.

3. Nội dung thi

- Quan điểm Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc.

- Lịch sử, truyền thống, văn hóa dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; lịch sử, truyền thống, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; ý nghĩa Ngày hội Quốc phòng toàn dân; các phong trào hành động cách mạng xung kích bảo vệ Tổ quốc của Đoàn, Hội, Đội.

- Tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

- Cảm nhận của cá nhân về lịch sử, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, phẩm chất, hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ; thể hiện tình cảm tri ân sâu sắc đối với sự cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước; trách nhiệm tiếp nối, phát huy truyền thống trong học tập, lao động, công tác, xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

4. Hình thức: Có 02 hình thức thi

a) Thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến: Tất cả các đối tượng dự thi đều có thể tham gia.

b) Thi viết:

- Bảng A: Tất cả các đối tượng dự thi đều có thể tham gia.

- Bảng B: Dành cho thiếu nhi (dưới 16 tuổi).

5. Thời gian tổ chức Cuộc thi

a) Phát động Cuộc thi: Cuối tháng 4-2024.

b) Thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến: 10 buổi, thứ Sáu hằng tuần

- Bắt đầu thi: Ngày 20-9-2024.

- Kết thúc: Ngày 22-11-2024.

- Trao giải hằng tuần, sau mỗi buổi thi, tại các cơ quan, đơn vị, địa phương nơi thí sinh công tác, cư trú.

c) Thi viết:

- Tiếp nhận bài dự thi: Từ ngày 1-9-2024 đến ngày 30-9-2024.

- Tổ chức chấm thi: Tháng 10-2024.

- Tổng kết, trao giải: Dự kiến tuần 2, tháng 12-2024, tại tỉnh Cao Bằng.

6. Cách thức dự thi tương tác trực tuyến

- Ban Tổ chức Cuộc thi phát sóng trực tiếp (livestream) trên trang mạng cộng đồng Facebook (fanpage) tại các địa chỉ “Cổng Thông tin điện tử Trung ương Đoàn”, “Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn”; trong khung thời gian từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút các ngày: 20-9, 27-9, 4-10, 11-10, 18-10, 25-10, 1-11, 8-11, 15-11, 22-11-2024 (10 buổi).

- Mỗi buổi livestream sẽ thi theo 01 chủ đề do Ban tổ chức công bố vào ngày phát động Cuộc thi (cuối tháng 4-2024).

- Người dự thi tương tác với người dẫn chương trình và trực tiếp trả lời câu hỏi dưới dạng bình chọn phương án đúng.

- Mỗi buổi livestream thi 10 câu hỏi, nội dung các câu hỏi bám sát, xoay quanh chủ đề thi. Người dẫn chương trình nêu câu hỏi và 04 phương án trả lời. Sau khi người dẫn chương trình tuyên bố “Thời gian trả lời bắt đầu”, người dự thi có 15 giây để chọn 01 đáp án đúng bằng cách bình chọn trực tiếp trên các trang tổ chức livestream (không được trả lời khi người dẫn chương trình chưa tuyên bố “thời gian trả lời bắt đầu”).

- Hết 15 giây, người dẫn chương trình tự thông báo phương án đúng, cung cấp thông tin liên quan đến câu hỏi và công bố người thắng trong câu hỏi (là người có câu trả lời đúng và nhanh nhất).

- Người thắng nhiều câu hỏi nhất và nhanh nhất là người được nhận giải thưởng chung cuộc của buổi thi.

7. Cách thức dự thi viết

a) Quy định về bài dự thi

* Bảng A (tất cả các đối tượng dự thi):

- Bài dự thi trả lời đầy đủ, đúng thứ tự 10 câu hỏi do Ban tổ chức công bố tại buổi phát động Cuộc thi.

- Mỗi tác giả (nhóm tác giả) chỉ dự thi 01 tác phẩm. Đối với nhóm tác giả không quá 05 người.

- Bài thi sử dụng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy; khuyến khích bài thi đầu tư công phu, sâu sắc về nội dung, sáng tạo về hình thức, trình bày khoa học, sử dụng công nghệ số, hình ảnh, tư liệu minh họa hợp lý, liên hệ, vận dụng sát với cương vị, chức trách cá nhân và thực tiễn cơ quan, đơn vị, địa phương.

* Bảng B (dành cho thiếu nhi):

- Thể loại: Bài phản ánh, ghi chép, bút ký, phóng sự.

- Bài dự thi gồm 02 phần:

+ Phần 1: Cảm nhận của cá nhân về chủ đề Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, phẩm chất, hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, ý nghĩa Ngày hội Quốc phòng toàn dân (có thể chọn một hoặc nhiều chủ đề).

+ Phần 2: Thế hệ trẻ ngày nay phát huy truyền thống cha anh đi trước, góp phần xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Bài dự thi là của cá nhân (không phải nhóm tác giả). Mỗi tác giả có thể gửi nhiều bài thi.

- Bài dự thi không quá 5.000 từ; sử dụng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy; không hạn chế số lượng hình ảnh minh họa.

- Bài dự thi chưa được công bố trên các báo, tạp chí và phương tiện thông tin đại chúng; tỷ lệ trùng lặp với các bài viết, tác phẩm đã được công bố không quá 20%.

* Quy định chung với bài thi viết (cả 02 bảng thi)

- Bài thi không được sao chép của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu minh họa phải chú thích rõ ràng. Sáng kiến, mô hình, điển hình tiêu biểu là người thật, việc thật, có địa chỉ cụ thể, không hư cấu.

- Ngoài bìa bài thi ghi rõ: “Bài dự thi tìm hiểu truyền thống 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân”; thông tin tác giả (nhóm tác giả), gồm: Bảng thi (bảng A hoặc bảng B); họ và tên; tuổi, giới tính, dân tộc; cấp bậc (nếu là quân nhân); chức vụ (chính quyền, đoàn thể); tên cơ quan, đơn vị, địa phương; số điện thoại liên hệ.

- Thí sinh phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin cung cấp cho Ban tổ chức. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm pháp lý nếu phát sinh bất cứ vấn đề nào liên quan đến bản quyền của các yếu tố được sử dụng trong bài dự thi. Bài dự thi vi phạm bản quyền sẽ bị loại khỏi Cuộc thi hoặc bị thu hồi giải thưởng (nếu phát hiện sau khi đã trao giải).

- Ban tổ chức sẽ cung cấp những thông tin cần thiết làm tư liệu cho người dự thi nghiên cứu, tham khảo. Những thông tin này sẽ được gửi tới các đơn vị và đăng tải trên Báo Quân đội nhân dân, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội và hệ thống báo chí của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ tháng 4-2024.

- Ban tổ chức có toàn quyền sử dụng bài dự thi phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục không lợi nhuận.

b) Quy định về gửi, tiếp nhận bài dự thi

- Thí sinh ở trong nước gửi bài dự thi từ cấp cơ sở trở lên; những bài thi có chất lượng tốt được lựa chọn dự thi ở cấp cao hơn, đến Đoàn cấp tỉnh và tương đương hoặc cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

- Thí sinh ở nước ngoài gửi bài dự thi qua các tổ chức Đoàn, Hội (thanh niên, sinh viên) ở nước ngoài; những nơi không có tổ chức Đoàn, Hội, thí sinh gửi trực tiếp bài dự thi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp toàn quốc.

- Ban tổ chức Cuộc thi cấp toàn quốc chỉ tiếp nhận các bài dự thi sau:

+ Do cơ quan chính trị các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng chọn, gửi.

+ Do Đoàn cấp tỉnh và tương đương chọn, gửi.

+ Do các tổ chức Đoàn, Hội (thanh niên, sinh viên) ở nước ngoài chọn, gửi.

+ Do thí sinh ở nước ngoài nơi không có tổ chức Đoàn, Hội gửi trực tiếp.

- Hồ sơ dự thi của cơ quan chính trị các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng; các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn; các tổ chức Đoàn, Hội (thanh niên, sinh viên) ở nước ngoài gồm:

+ Công văn về việc tham gia Cuộc thi cấp toàn quốc.

+ Danh sách bài dự thi (ghi chú kết quả thi cấp tổ chức từ cao xuống thấp).

+ Các bài dự thi.

- Công văn, danh sách bài dự thi gửi cả bản in và file Word về Ban Thanh niên Quân đội (số 02 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và địa chỉ mail: Thitimhieutruyenthongqdndvn@gmail.com trước ngày 30-9-2024. Các tổ chức Đoàn, Hội (thanh niên, sinh viên) ở nước ngoài gửi công văn, danh sách dự thi qua địa chỉ mail trên.

- Các bài dự thi gửi về Bảo tàng Quân chủng Phòng không - Không quân (số 173c, đường Trường Chinh, phường Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội).

- Bài dự thi của thí sinh ở nước ngoài có thể gửi bản in hoặc file PDF (hoặc cả 02 loại hình); bài in gửi về địa chỉ nêu trên; file PDF gửi qua mail: Thitimhieutruyenthongqdndvn@gmail.com.

- Thời gian nhận bài dự thi cấp toàn quốc từ ngày 1-9 đến 30-9-2024 (tính theo dấu bưu điện hoặc ngày trực tiếp nhận bàn giao bài thi hoặc ngày nhận được file PDF của thí sinh ở nước ngoài).

- Chi tiết liên hệ đồng chí Mạc Thành Huy, cán bộ Ban Thanh niên Quân đội, ĐT: 0982.935.176; đồng chí Phạm Xuân Trường, cán bộ Cục Chính trị, Quân chủng Phòng không - Không quân, ĐT: 0967.395.388.

- Lưu ý: Các thí sinh nộp bài thi theo văn bản giấy phải được đóng vào phong bì thẳng (không cuộn tròn hoặc gấp nhỏ bài dự thi).

c) Quy định về cấp tổ chức, chấm thi và số lượng bài dự thi cấp toàn quốc

* Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân uỷ Trung ương - Bộ Quốc phòng:

- Căn cứ tình hình thực tiễn, tổ chức phát động, thành lập Ban Giám khảo chấm bài dự thi và tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi từ cấp cơ sở đến cấp trực thuộc Quân uỷ Trung ương - Bộ Quốc phòng.

- Lựa chọn những bài thi viết tiêu biểu tham gia thi cấp toàn quốc:

+ Các quân khu, quân chủng, Bộ đội Biên phòng, Quân đoàn 12: Mỗi đơn vị tối thiểu 07 bài;

+ Quân đoàn 3, Quân đoàn 4, các binh chủng, học viện, nhà trường, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội: Mỗi đơn vị tối thiểu 05 bài;

+ Các đơn vị còn lại: Mỗi đơn vị tối thiểu 03 bài.

* Đoàn cấp tỉnh và tương đương:

- Căn cứ tình hình thực tiễn, các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc tổ chức phát động Cuộc thi, quy định việc chấm thi, tổng kết, trao giải ở các cấp.

- Các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc tiếp nhận bài dự thi của thí sinh gửi về; tổ chức Hội đồng thẩm định, chấm thi, tổng kết, trao giải ở Đoàn cấp tỉnh và tương đương.

- Mỗi tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc lựa chọn tối thiểu 10 bài thi tiêu biểu tham gia thi viết cấp toàn quốc.

* Cấp toàn quốc: Căn cứ kết quả tổ chức Cuộc thi ở các cấp và kết quả chấm thi cấp toàn quốc, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đoàn xét, khen thưởng các tập thể tiêu biểu, chứng nhận giải và khen thưởng những tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu.

8. Cơ cấu giải thưởng

a) Thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến

- Giải thưởng cho người chiến thắng mỗi câu hỏi: 300.000 đồng/câu.

- Giải thưởng cho người chiến thắng buổi thi: 3.000.000 đồng/buổi.

b) Thi viết

* Giải tập thể: Dự kiến 35 giải. Tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia Cuộc thi được tặng Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

* Giải cá nhân: Dự kiến 115 giải, trong đó bảng A 80 giải (gồm 05 giải A, 10 giải B, 25 giải C và 40 giải Khuyến khích), bảng B 35 giải (gồm 03 giải A, 05 giải B, 10 giải C và 17 giải Khuyến khích).

- Giải C trở lên: Được tặng Giấy chứng nhận của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bằng khen của Trung ương Đoàn và thưởng tiền kèm theo cho mỗi tác giả (nhóm tác giả) đạt giải: Giải A: 10.000.000 đồng, Giải B: 5.000.000 đồng, Giải C: 3.000.000 đồng.

- Giải Khuyến khích: Tặng Giấy chứng nhận của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và thưởng tiền kèm theo 2.000.000 đồng cho mỗi tác giả (nhóm tác giả) đạt giải.

9. Tổng kết, trao giải

a) Trao giải thi tương tác trực tuyến

- Trao giải hằng tuần, sau mỗi buổi thi, tại các cơ quan, đơn vị, địa phương nơi thí sinh công tác, cư trú.

- Ban tổ chức Cuộc thi uỷ quyền cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân uỷ Trung ương - Bộ Quốc phòng và các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc chỉ đạo tổ chức trao giải.

b) Tổng kết Cuộc thi, trao giải thi viết

- Thời gian, địa điểm: Dự kiến tuần 1, tháng 12-2024, tại tỉnh Cao Bằng.  

- Thành phần: Dự kiến trao giải C trở lên.

- Đối với giải Khuyến khích, Ban Tổ chức Cuộc thi uỷ quyền cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân uỷ Trung ương - Bộ Quốc phòng và các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc chỉ đạo tổ chức trao giải tại các cơ quan, đơn vị, địa phương nơi thí sinh công tác, cư trú

10. Các quy định khác cho tất cả các hình thức thi

- Thành viên Ban tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký, cơ quan thường trực tổ chức Cuộc thi không được tham gia thi.

- Trong quá trình thi, Ban tổ chức không chịu trách nhiệm đối với lỗi kết nối do đường truyền mạng hoặc lỗi do thiết bị tham gia dự thi.

- Trong quá trình tổ chức Cuộc thi, nếu có những vấn đề phát sinh ngoài quy định của Thể lệ này, Ban tổ chức sẽ quyết định, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Mọi thông tin chi tiết về Cuộc thi, đề nghị liên hệ bộ phận thường trực:

+ Đồng chí Mạc Thành Huy, cán bộ Ban Thanh niên Quân đội, điện thoại: 0982.935.176 (giải đáp về công tác tổ chức Cuộc thi).

+ Đồng chí Nguyễn Đức Minh, chuyên viên Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, điện thoại: 0987.890.770 (giải đáp về thi trực tuyến).

Ban Tổ chức Cuộc thi

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.