Báo cáo trung tâm tại hội nghị cho thấy: Trong năm 2023, Đảng ủy, chỉ huy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, tổ chức các khâu, các bước trong công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đang triển khai đạt được một số kết quả quan trọng; chủ động bám nắm các đơn vị, địa phương nhằm khai thác quỹ đất và tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư phát triển các dự án mới phù hợp với định hướng phát triển của Tổng công ty; duy trì thường xuyên, có nền nếp công tác quản lý thi công xây lắp, công tác giám sát, quản lý chất lượng trên công trường đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị và địa phương trong triển khai công tác bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; thực hiện tốt việc quản lý, vận hành các tòa nhà, khu nhà chung cư do Tổng công ty quản lý, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt...

leftcenterrightdel

Quang cảnh Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng.

Tuy nhiên, đơn vị vẫn còn tồn tại một số khuyết điểm, hạn chế cần khắc phục. Nguyên nhân của các khuyết điểm, hạn chế được chỉ ra gồm cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, tập trung vào một số nguyên nhân như: Cơ chế, chính sách về quản lý, sử dụng đất đai còn nhiều phức tạp; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn; công tác thẩm định, giải quyết hồ sơ liên quan dự án còn kéo dài thời gian; trách nhiệm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của một số cấp ủy, chi bộ còn hạn chế; việc khắc phục khâu yếu, mặt yếu chưa quyết liệt, còn kéo dài; công tác tham mưu, đề xuất các giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị có việc chưa kịp thời, còn bị động…

leftcenterrightdel
Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam ghi nhận những kết quả đạt được của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng trong thời gian qua.

Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng thường xuyên theo dõi sát sao các diễn biến, dự báo đúng tình hình, nhất là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tập trung lãnh đạo quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên; theo dõi, nắm chắc tình hình thị trường bất động sản trong nước, các cơ chế, chính sách của Nhà nước về công tác quản lý đất đai đối với các dự án nhà ở; kịp thời báo cáo, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhu cầu nhà ở của cán bộ Quân đội.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng cần lãnh đạo xây dựng Đảng bộ Tổng công ty thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; khắc phục triệt để những khuyết điểm của tập thể, cá nhân đã được chỉ ra; xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy gắn với đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp…

Tin, ảnh: TRẦN ANH MINH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.